Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, mars 2021

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 576 48 371 25,4 -8,9 98,40 24,96
Fasta Finland 569 47 971 25,5 -8,8 98,40 25,10
Nyland 104 13 371 18,0 -15,6 86,57 15,57
    Esbo 12 1 052 30,7 -7,4 58,01 17,84
    Helsingfors 49 8 577 15,2 -18,2 93,16 14,19
    Vanda 9 1 931 26,2 -11,9 92,33 24,23
Egentliga Finland 37 2 952 22,0 -11,3 84,50 18,56
    Åbo 20 2 099 23,1 -12,9 87,16 20,09
Satakunta 22 952 20,7 -2,9 94,18 19,48
    Björneborg 7 508 18,4 -4,5 96,27 17,73
Egentliga Tavastland 15 1 237 12,1 -8,2 71,57 8,63
    Tavastehus 6 607 16,0 -9,1 82,74 13,25
Birkaland 41 3 327 22,5 -10,8 86,56 19,45
    Tammerfors 26 2 712 23,2 -13,5 86,73 20,12
Päijänne-Tavastland 14 1 551 14,2 -6,1 85,31 12,09
    Lahtis 7 966 15,4 -7,6 75,99 11,67
Kymmenedalen 13 821 21,0 -3,5 95,37 20,00
    Kouvola 6 397 24,1 -2,8 94,94 22,84
Södra Karelen 14 1 437 19,1 -7,0 94,66 18,09
    Villmanstrand 6 840 19,0 -9,0 90,01 17,09
Södra Savolax 18 1 038 33,9 2,7 95,18 32,22
    S:t Michel 7 507 21,9 -6,4 85,04 18,65
Norra Savolax 28 2 277 29,2 0,8 97,75 28,54
    Kuopio 14 1 374 33,5 3,0 104,05 34,88
Norra Karelen 19 984 35,5 2,0 108,07 38,39
    Joensuu 5 362 38,9 -1,5 101,40 39,45
Mellersta Finland 22 2 463 29,7 -4,1 99,66 29,56
    Jyväskylä 12 1 278 23,3 -15,8 91,36 21,27
Södra Österbotten 20 1 337 27,5 -1,9 70,39 19,37
    Seinäjoki 5 516 26,1 -7,8 96,90 25,28
Österbotten 21 1 442 19,8 -9,2 83,89 16,57
    Vasa 9 1 023 20,9 -10,6 81,74 17,09
Mellersta Österbotten 10 455 25,7 5,4 90,50 23,23
    Karleby 5 349 29,8 6,0 92,07 27,43
Norra Österbotten 53 3 572 36,0 -2,0 108,80 39,21
    Kuusamo 13 884 51,4 -1,3 130,33 66,93
    Uleåborg 9 1 372 34,2 -5,1 93,29 31,87
Kajanaland 19 1 842 60,3 10,3 84,55 51,02
    Kajana 6 413 40,4 6,8 86,08 34,76
    Sotkamo 6 1 193 72,8 11,9 83,44 60,71
Lappland 99 6 913 27,9 -17,8 130,46 36,36
    Rovaniemi 18 1 616 17,8 -22,6 118,54 21,06
Åland 7 400 7,3 -7,6 . .
    Mariehamn 4 330 7,4 . . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2021, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, mars 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/03/matk_2021_03_2021-04-29_tau_005_sv.html