Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-april 2021

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 010 56 356 26,2 -15,1 50,60
Fasta Finland 999 55 920 26,3 -15,4 50,60
Nyland 137 14 797 22,6 -26,3 53,73
Egentliga Finland 72 3 569 21,5 -15,4 53,86
Satakunta 35 1 230 21,6 -3,9 65,22
Egentliga Tavastland 24 1 362 15,6 -11,9 45,33
Birkaland 63 3 667 26,7 -15,0 47,94
Päijänne-Tavastland 34 1 727 21,2 -9,1 46,83
Kymmenedalen 23 955 21,3 -7,5 71,94
Södra Karelen 31 1 798 23,3 -8,1 48,82
Södra Savolax 60 1 619 28,6 -0,7 51,20
Norra Savolax 46 2 418 27,3 -8,8 54,80
Norra Karelen 44 1 185 31,3 -4,5 58,14
Mellersta Finland 41 2 822 28,2 -10,1 42,75
Södra Österbotten 40 1 530 26,5 -5,0 40,17
Österbotten 23 1 312 20,6 -9,7 62,38
Mellersta Österbotten 15 491 24,5 -2,0 62,64
Norra Österbotten 106 4 840 34,7 -4,0 46,14
Kajanaland 35 2 026 49,3 3,2 44,49
Lappland 173 8 575 27,2 -25,1 53,25
Åland 11 436 12,1 0,1 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2021, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-april 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/04/matk_2021_04_2021-05-27_tau_002_sv.html