Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Matkailukysynnän ja -tarjonnan tunnuslukuja

Tunnusluku Vuosi
2006* 2007*
Ulkomaisten matkailijoiden kysyntä yhteensä, miljoonaa euroa 2788 3126
Ulkomaisten matkailijoiden kysyntä yhteensä, osuus matkailun kokonaiskysynnästä % 27 29
Suomalaisten vapaa-ajan matkailukysyntä yhteensä, miljoonaa euroa 5293 5500
Suomalaisten vapaa-ajan matkailukysyntä yhteensä, osuus matkailun kokonaiskysynnästä % 52 50
Suomalaisten muu matkailukysyntä (korvatut työmatkat, omat mökit), miljoonaa euroa 2152 2332
Suomalaisten muu matkailukysyntä (korvatut työmatkat, omat mökit), osuus matkailun kokonaiskysynnästä % 21 21
Matkailun kokonaiskysyntä Suomessa yhteensä, miljoonaa euroa 10233 10958
Matkailukysynnän aikaansaama arvonlisäys, miljoonaa euroa, sis. työnantajien kulut 3410 3649
Matkailukysynnän aikaansaama arvonlisäys, miljoonaa euroa, ilman työnantajien kuluja 2728 2896
BKT perushintaan, miljoonaa euroa 145023 156912
Matkailuarvonlisäyksen osuus perushintaisesta BKT:sta, %, sis. työnantajien kulut 2.4 2.3
Matkailuarvonlisäyksen osuus perushintaisesta BKT:sta, %, ilman työnantajien kuluja 1.9 1.8

Lähde: Matkailutilinpito 2007, huhtikuu 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli Pirinen (09) 1734 3365, , skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 3.4.2009

Viittausohje:

Tilasto: Matkailutilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1484. 2007, Matkailukysynnän ja -tarjonnan tunnuslukuja . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/matp/2007/matp_2007_2009-04-03_tau_001_fi.html