Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 3.4.2009

Matkailuun kulutettiin Suomessa 11 miljardia euroa vuonna 2007

Matkailuun kulutettiin Suomessa Tilastokeskuksen mukaan yhteensä 11 miljardia euroa vuonna 2007. Ulkomaalaisten matkailijoiden osuus matkailun kokonaiskulutuksesta oli 29 prosenttia.

Matkailukysynnän suurimman erän muodostavat henkilöliikennepalvelut, joita käytettiin 3,4 miljardilla eurolla. Ravitsemispalveluja kulutettiin 1,7 miljardilla eurolla ja majoituspalveluja runsaalla 1,5 miljardilla eurolla. Polttoaineet ja ostokset kaupasta kuuluivat myös tärkeimpiin matkailijoiden kulutusmenoeriin.

Suomalaisten vapaa-ajanmatkailijoiden osuus matkailun kokonaiskulutuksesta Suomessa oli 50 prosenttia, työnantajan maksamien matkakulujen 18 prosenttia ja omien mökkien käytön 3 prosenttia. Ulkomaalaisten 29 prosentin osuus matkailukulutuksesta vastasi arvoltaan 3,1 miljardia euroa.

Matkailun kokonaiskulutus tuotteittain Suomessa v. 2007, yhteensä 10958 miljoonaa euroa

Matkailun kokonaiskulutus tuotteittain Suomessa v. 2007, yhteensä 10958 miljoonaa euroa

Matkailutilinpidon vuosien 2006 ja 2007 tiedot perustuvat kansantalouden tilinpidon tammikuussa 2009 julkaistuihin ennakollisiin tietoihin. Vuosien 1995-2005 tiedot ovat aiemmin julkaistujen kansantalouden tilinpidon tarjonta- ja käyttötaulukoiden mukaiset. Kansantalouden tilinpidon aikasarjoja ollaan parhaillaan uudistamassa ja sen vuoksi vuotta 2006 koskevaa tarjonta- ja käyttötaulukkoa ei ole normaaliin tapaan julkaistu. Matkailutilinpidon vuosien 2006-2007 tiedot ovat täysin vertailukelpoiset kansantalouden tilinpidon tietojen kanssa. Vuoden 2010 aikana toteutuva kansantalouden tilinpidon aikasarjauudistus vaikuttaa myös matkailutilinpidon aikasarjaan.

Matkailutilinpidon keskeiset tiedot on julkaistu matkailutilinpidon internet-sivuilla tietokantataulukoina, ja ne ovat sieltä suoraan saatavissa halutussa muodossa.


Lähde: Matkailutilinpito 2007, huhtikuu 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli Pirinen (09) 1734 3365, , skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (226,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 3.4.2009

Viittausohje:

Tilasto: Matkailutilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1484. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/matp/2007/matp_2007_2009-04-03_tie_001_fi.html