Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Turismräkenskaper publiceras på Visit Finlands webbsidor (23.5.2018)
De senaste rapporterna över turismräkenskaper publiceras på Visit Finlands webbsidor (sammandrag på svenska). Statistiktabellerna publiceras i Visit Finlands statistiktjänst (på finska och engelska). En beskrivning av metoden för turismräkenskaperna finns i statsrådets publikationsarkiv (sammandrag på svenska)

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Turismräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1492. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matp/index_sv.html