Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Turismräkenskaper publiceras på Visit Finlands webbsidor (23.5.2018)
De senaste rapporterna över turismräkenskaper publiceras på Visit Finlands webbsidor (sammandrag på svenska). Statistiktabellerna publiceras i Visit Finlands statistiktjänst (på finska och engelska). En beskrivning av metoden för turismräkenskaperna finns i statsrådets publikationsarkiv (sammandrag på svenska)

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Turismräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1492. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matp/index_sv.html