Suomen virallinen tilasto

Metsien suojelu

Tuottaja:
Luonnonvarakeskus
Tiedot: Metsien suojelu
stat.luke.fi
Tilastojen julkistamiskalenteri
stat.luke.fi
Kuvaus: Metsien suojelun tilastokokonaisuus sisältää tiedot lakisääteisistä suojelualueista ja talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteista sekä luontoarvojen suojelua tukevista metsistä Suomessa maakunnittain, maa- ja suojeluluokittain sekä aluetyypeittäin.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: luonnonsuojelu, luonnonsuojelualueet, metsätilastot, metsien suojelu.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Metsien suojelu [verkkojulkaisu].
Helsinki: Luonnonvarakeskus [viitattu: 28.11.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/metsu/index.html