Tilastot asiasanoittain

Tilastokeskus tuottaa noin 200 tilastoa, joiden tiedot julkaistaan Tilastot-sivustolla. Tilastoista tehdään vuosittain lähes 700 uutta julkistusta.

Suomen virallisen tilaston piiriin kuuluvia tilastoja tuottaa Tilastokeskuksen lisäksi myös 13 muuta julkisen hallinnon organisaatiota. Muiden tilastotuottajien tuottamista noin 100 tilastosta on Tilastot-sivustolla kuvaus, joka on linkitetty kunkin tuottajaorganisaation verkkopalvelussa julkaistuihin tilaston tietoihin.

Tilastot asiasanoittain -sivulla voi selata tilastotietoa aakkosittain järjestetyn asiasanalistan avulla. Jokaisen tilaston sisältö on kuvattu oleellisilla asiasanoilla ja kunkin asiasanan yhteydessä on linkit niihin tilastoihin, joissa esiintyy asiasanaa koskevaa tilastotietoa. Kaikki asiasanat yhdellä sivulla

 A   B   C   E   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Ä   Ö 

Maahanmuutto
Muuttoliike
Tuottaja: Tilastokeskus
Väestön ennakkotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Maakaasu
Energian hankinta ja kulutus
Tuottaja: Tilastokeskus
Energian hinnat
Tuottaja: Tilastokeskus
Maankäyttö
Maatalous- ja puutarhayritysten rakenne
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Maanmittaus
Maanmittaus: Maanmittauslaitoksen vuositilastoja
Tuottaja: Maanmittauslaitos
Maanviljelijät
Maatalous- ja puutarhayritysten rakenne
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Maarakennus
Maarakennuskustannusindeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Rakentamisen liikevaihtokuvaaja
Tuottaja: Tilastokeskus
Maarakennuskustannusindeksi
Maarakennuskustannusindeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Maarakentaminen
Rakentamisen liikevaihtokuvaaja
Tuottaja: Tilastokeskus
Maaseutuelinkeinot
Maatalouden rakennetutkimus
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Maassamuutto
Muuttoliike
Tuottaja: Tilastokeskus
Väestön ennakkotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Maastamuutto
Muuttoliike
Tuottaja: Tilastokeskus
Väestön ennakkotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Maatalouden liitännäiselinkeinot
Maatalouden rakennetutkimus
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi
Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Maatalouden tuottajahintaindeksi
Maatalouden tuottajahintaindeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Maatalous
Alueittainen lihantuotanto
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Alueittainen maidontuotanto
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Ennakkosatotilastot
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Kananmunien tuotanto
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Kotieläinten lukumäärä
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Käytössä oleva maatalousmaa
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Lihantuotanto
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Maatalouden rakennetutkimus
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Maatalouden tuottajahintaindeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Maatalous- ja puutarhayritysten rakenne
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Maataloustuotteiden tuottajahinnat
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Maatilojen sadonkäyttö
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Maito- ja maitotuotetilasto
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puutarhatilastot
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Satotilasto
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Teollisuuden ja kaupan viljan osto-, käyttö- ja varastotilastot
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Maatalouskoneet
Maatalouden rakennetutkimus
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Maatalousmaa
Käytössä oleva maatalousmaa
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Maataloustuki
Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Maataloustuotteet
Maatalouden tuottajahintaindeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Maataloustuotteiden tuottajahinnat
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Maatilat
Lihantuotanto
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Maatalouden rakennetutkimus
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Maatalous- ja puutarhayritysten rakenne
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Maatilojen sadonkäyttö
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Maito- ja maitotuotetilasto
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Maatilatalous
Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Maidontuotanto
Alueittainen maidontuotanto
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Maito- ja maitotuotetilasto
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Maito
Alueittainen maidontuotanto
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Maataloustuotteiden tuottajahinnat
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Maito- ja maitotuotetilasto
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Maitovalmisteet
Maito- ja maitotuotetilasto
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Majoitusliikkeet
Majoitustilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Majoitustoiminta
Majoitustilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Maksetut tulonsiirrot
Aluetilinpito
Tuottaja: Tilastokeskus
Tulonjakotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Tulonjaon kokonaistilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Maksuhäiriöt
Velkajärjestelyt
Tuottaja: Tilastokeskus
Maksutase
Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema
Tuottaja: Tilastokeskus
Ulkomaiset suorat sijoitukset
Tuottaja: Tilastokeskus
Mallasohra
Maataloustuotteiden tuottajahinnat
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Marjanviljely
Puutarhatilastot
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Markkinapuu
Hakkuukertymä ja puuston poistuma
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Teollisuuspuun kauppa
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Materiaalivirrat
Kansantalouden materiaalivirrat
Tuottaja: Tilastokeskus
Matkailu
Majoitustilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Matkailutilinpito
Tuottaja: Tilastokeskus
Suomalaisten matkailu
Tuottaja: Tilastokeskus
Matkailutilinpito
Matkailutilinpito
Tuottaja: Tilastokeskus
Matkapuhelimet
Tietotekniikan käyttö yrityksissä
Tuottaja: Tilastokeskus
Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö
Tuottaja: Tilastokeskus
Matkat
Sairaanhoitokorvaukset
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Matkustajaliikenne
Kanavaliikenne
Tuottaja: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Kotimaan vesiliikenne
Tuottaja: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Suomalaisten matkailu
Tuottaja: Tilastokeskus
Ulkomaan meriliikenne
Tuottaja: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Mediatalous
Joukkoviestintä
Tuottaja: Tilastokeskus
Meijerit
Alueittainen maidontuotanto
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Maito- ja maitotuotetilasto
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Meijerituotteet
Maito- ja maitotuotetilasto
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Meluntorjunta
Ympäristöliiketoiminta
Tuottaja: Tilastokeskus
Menot
Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin
Tuottaja: Tilastokeskus
Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain
Tuottaja: Tilastokeskus
Kotitalouksien kulutus
Tuottaja: Tilastokeskus
Kuntatalous
Tuottaja: Tilastokeskus
Kuntatalous neljännesvuosittain
Tuottaja: Tilastokeskus
Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Sektoritilit neljännesvuosittain
Tuottaja: Tilastokeskus
Sosiaaliturvan menot ja rahoitus.
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Terveydenhuollon menot ja rahoitus
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa
Tuottaja: Tilastokeskus
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
Tuottaja: Tilastokeskus
Yksityismetsätalouden liiketulos
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Ympäristönsuojelumenot
Tuottaja: Tilastokeskus
Merenkulku
Kauppalaivasto
Tuottaja: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Kotimaan vesiliikenne
Tuottaja: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Ulkomaan meriliikenne
Tuottaja: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Merikalastus
Kaupallinen kalastus merellä
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Merikuljetus
Ulkomaan meriliikenne
Tuottaja: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Meriliikenne
Kauppalaivasto
Tuottaja: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Ulkomaan meriliikenne
Tuottaja: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Merimiehet
Kauppalaivasto
Tuottaja: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Metsien suojelu
Metsien suojelu
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Metsäala
Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Metsäkoneet
Teollisuuspuun kauppa
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Metsälöt
Metsämaan omistus
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Metsämaa
Metsämaan omistus
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Metsämaan omistus
Metsämaan omistus
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Metsän kasvatus
Metsänhoito- ja metsänparannustyöt
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Metsänhoito
Metsänhoito- ja metsänparannustyöt
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Metsänomistajat
Metsämaan omistus
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Metsänomistus
Metsämaan omistus
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Metsänparannus
Metsänhoito- ja metsänparannustyöt
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Metsänuudistaminen
Metsänhoito- ja metsänparannustyöt
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Metsästys
Metsästys
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Metsästäjät
Metsästys
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Metsätalous
Hakkuukertymä ja puuston poistuma
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Kantorahatulot
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Metsien suojelu
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Metsä sijoituskohteena
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Metsämaan omistus
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Metsänhoito- ja metsänparannustyöt
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puun energiakäyttö
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puun kokonaiskäyttö
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Teollisuuspuun kauppa
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Yksityismetsätalouden liiketulos
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Metsäteollisuus
Kantorahatulot
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Metsäteollisuuden ulkomaankauppa
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puun kokonaiskäyttö
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Metsäteollisuustuotteet
Metsäteollisuuden ulkomaankauppa
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Metsätilakokonaisuus
Metsämaan omistus
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Metsätilat
Metsämaan omistus
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Metsätyöntekijät
Teollisuuspuun kauppa
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Yksityisen sektorin tuntipalkat
Tuottaja: Tilastokeskus
Mielenterveyskuntoutujat
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Mig
Tavaroiden ulkomaankauppa
Tuottaja: Tulli
Moottoriajoneuvot
Kaupan liikevaihtokuvaaja
Tuottaja: Tilastokeskus
Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit
Tuottaja: Tilastokeskus
Moottoriajoneuvokanta
Tuottaja: Tilastokeskus
Tieliikenneonnettomuustilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Moottoripyörät
Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit
Tuottaja: Tilastokeskus
Moottoriajoneuvokanta
Tuottaja: Tilastokeskus
Muikku
Kaupallinen kalastus sisävesillä
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Muotoilu
Kulttuuri
Tuottaja: Tilastokeskus
Museot
Ajankäyttö
Tuottaja: Tilastokeskus
Kulttuuri
Tuottaja: Tilastokeskus
Vapaa-ajan osallistuminen
Tuottaja: Tilastokeskus
Musiikki
Ajankäyttö
Tuottaja: Tilastokeskus
Kulttuuri
Tuottaja: Tilastokeskus
Vapaa-ajan osallistuminen
Tuottaja: Tilastokeskus
Musiikkiliikkeet
Kulttuuri
Tuottaja: Tilastokeskus
Musiikkioppilaitokset
Kulttuuri
Tuottaja: Tilastokeskus
Muu kuin tutkintoon johtava koulutus
Aikuiskoulutukseen osallistuminen
Tuottaja: Tilastokeskus
Muuttoliike
Muuttoliike
Tuottaja: Tilastokeskus
Väestöennuste
Tuottaja: Tilastokeskus
Väestön ennakkotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Myyntivoitot
Tulonjakotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Tulonjaon kokonaistilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Määräaikainen työ
Työolot
Tuottaja: Tilastokeskus
Työvoimatutkimus
Tuottaja: Tilastokeskus
 A   B   C   E   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Ä   Ö