Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

I statistiken över skogsräkenskaper har statistikproduktion upphört (19.12.2014)
Statistikproduktionen har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2013, offentliggörs i december år 2014. Mer information i nyheten. Ändringar i produktionen av statistik och produkter 2015.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skogsräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-6230. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mettp/index_sv.html