Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.2.2008

Fordonsbeståndet ökade med 3,8 procent år 2007

Vid utgången av år 2007 fanns det i fordonsregistret 4 689 452 fordon, av vilka 2 989 881 var bilar. Bilarnas andel av fordonen var 64,0 procent. Totalantalet fordon ökade med 3,8 procent och antalet bilar med 2,9 procent från situationen i slutet av år 2006. Uppgifterna bygger på Fordonsförvaltningscentralens fordonstrafikregister samt på Ålands Motorfordonsbyrås fordonsregister och de har producerats av Statistikcentralen. I slutet av år 2007 fanns det i Ålands register omkring 33 000 fordon.

I slutet av år 2007 fanns det 2 570 356 personbilar i fordonstrafikregistret. Personbilsbeståndet ökade med 2,6 procent under år 2007. Ökningen av personbilar var störst i Egentliga Tavastland (3,9 %), minst i Nyland och Mellersta Österbotten (2,0 %). År 2007 ökade relativt sett mest i hela landet antalet registrerade mopeder (13,4 %) och motorcyklar (9,2 %). Den relativa ökningen av motorredskap, traktorer, snöskotrar och släpvagnar var under 5 procent.

Fordonsbeståndet åren 1960-2007

Källor: Statistik över fordonsbestånd 2007 Statistikcentralen, AKE, Ålands Motorfordonsbyrå

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208,
liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.2.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Motorfordonsbeståndet [e-publikation].
2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mkan/2007/mkan_2007_2008-02-15_tie_001_sv.html