Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.2.2009

Fordonsbeståndet ökade med 5,6 procent år 2008

Vid utgången av år 2008 fanns det i fordonsregistret 4 950 760 fordon, av vilka 3 150 296 var bilar. Bilarnas andel av fordonen var 64,0 procent. Totalantalet fordon ökade med 5,6 procent och antalet bilar med 5,4 procent från situationen i slutet av år 2007. Uppgifterna bygger på Fordonsförvaltningscentralens fordonstrafikregister samt på Ålands Motorfordonsbyrås fordonsregister och de har producerats av Statistikcentralen. I slutet av år 2008 fanns det i Ålands register omkring 35 000 fordon.

I slutet av år 2008 fanns det 2 700 492 personbilar i fordonsregistret. Personbilsbeståndet ökade med 5,1 procent under år 2008. Ökningen av personbilar var störst i Österbotten (5,7 %), minst i Kymmenedalen och Södra Karelen (4,3 %). År 2008 ökade relativt sett mest i hela landet antalet registrerade mopeder (15,0 %) och motorcyklar (8,9 %). Den relativa ökningen av traktorer, snöskotrar och släpvagnar var under 5 procent.

Fordonsbeståndet åren 1960-2008

Källor: Statistik över fordonsbestånd 2008 Statistikcentralen, AKE, Ålands Motorfordonsbyrå

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208,
liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 24.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Moottoriajoneuvokanta [e-publikation].
ISSN=1798-856X. 2008. Helsingfors: Tilastokeskus [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mkan/2008/mkan_2008_2009-02-24_tie_001_sv.html