Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.2.2012

Fordonsbeståndet ökade med 3,9 procent år 2011

Vid utgången av år 2011 fanns det i fordonsregistret 5 539 322 fordon, av vilka 3 494 357 var bilar. Bilarnas andel av fordonen var 63,1 procent. Totalantalet fordon ökade med 3,9 procent och antalet bilar med 3,7 procent från situationen i slutet av år 2010. Uppgifterna bygger på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister samt på Ålands Motorfordonsbyrås fordonsregister och de har producerats av Statistikcentralen. I slutet av år 2011 fanns det i Ålands register omkring 40 000 fordon.

I slutet av år 2011 fanns det 2 978 729 personbilar i fordonsregistret. Personbilsbeståndet ökade med 3,5 procent under år 2011. Ökningen av personbilar var störst i Åland (4,8 %) och minst i Kymmenedalen (2,6 %). År 2011 ökade relativt sett mest i hela landet antalet registrerade mopeder (7,3 %) och motorredskap (6,0 %).

Fordonsbeståndet åren 1960–2011

Fordonsbeståndet åren 1960–2011

Källa: Statistik över fordonsbestånd 2011, Statistikcentralen, Trafi, Ålands Motorfordonsbyrå

Förfrågningar: Sami Lahtinen 09 1734 3207, Kari Keränen 09 1734 3208, Irmeli Segerholm 09 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 24.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Motorfordonsbeståndet [e-publikation].
2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mkan/2011/mkan_2011_2012-02-24_tie_001_sv.html