Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.3.2017

Fordonsbeståndet ökade år 2016

Vid utgången av år 2016 fanns det i fordonsregistret 6 316 531 fordon, av vilka 4 996 194 var fordon i trafik. Det totala antalet registrerade fordon ökade med 2,7 procent och antalet fordon i trafik minskade med 1,4 procent jämfört med situationen i slutet av år 2015. I slutet av år 2016 fanns det 46 281 fordon registrerade på Åland. Uppgifterna bygger på Trafiksäkerhetsverkets (Trafi) fordonstrafikregister samt på Ålands Motorfordonsbyrås fordonsregister och de har producerats av Statistikcentralen.

I slutet av år 2016 fanns det 3 346 005 registrerade personbilar, av vilka 2 652 765 var i trafik. Antalet registrerade personbilar ökade med 2,7 procent och antalet personbilar i trafik ökade med 0,6 procent. Störst var ökningen av antalet registrerade personbilar på Norra Österbotten och minst i Södra Karelen.

Fordonsbeståndet åren 1980–2016

Fordonsbeståndet åren 1980–2016

Genomsnittsåldern för personbilar införda i Fasta Finlands register var 14,3 år och genomsnittsåldern för personbilar i trafik var 11,8 år. Den lägsta genomsnittsåldern för personbilar fanns i landskapet Nyland 11,9 år och den högsta i landskapet Norra Karelen och Kajanaland 16,3 år.

I Fasta Finlands register var de vanligaste personbilsmodellerna Toyota Corolla (ca 150 000 st.), Volkswagen Golf (ca 126 000 st.) och Toyota Avensis (ca 87 000 st.).


Källa: Statistik över fordonsbestånd 2016, Statistikcentralen, Trafi, Ålands Motorfordonsbyrå

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 23.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Motorfordonsbeståndet [e-publikation].
2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mkan/2016/mkan_2016_2017-03-23_tie_001_sv.html