Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.3.2019

Fordonsbeståndet ökade år 2018

Vid utgången av år 2018 fanns det i fordonsregistret 6 623 990 fordon, av vilka 5 085 796 var fordon i trafik. Det totala antalet registrerade fordon ökade med 2,3 procent och antalet fordon i trafik ökade med 0,8 procent jämfört med situationen i slutet av år 2017. I slutet av år 2018 fanns det 48 566 fordon registrerade på Åland. Uppgifterna bygger på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister samt på Ålands Fordonsmyndighetens fordonsregister och de har producerats av Statistikcentralen.

I slutet av år 2018 fanns det 3 494 836 registrerade personbilar, av vilka 2 720 663 var i trafik. Antalet registrerade personbilar ökade med 2,1 procent och antalet personbilar i trafik ökade med 1,0 procent. Störst var ökningen av antalet registrerade personbilar i landskapet Birkaland och minst i landskapet Södra Savolax.

Fordonsbeståndet åren 1980–2018

Fordonsbeståndet åren 1980–2018

Genomsnittsåldern för personbilar införda i Fasta Finlands register var 14,9 år och genomsnittsåldern för personbilar i trafik var 12,1 år. Den lägsta genomsnittsåldern för personbilar fanns i landskapet Nyland 12,3 år och den högsta i landskapet Kajanaland 17,2 år.

I Fasta Finlands register var de vanligaste personbilsmodellerna Toyota Corolla (ca 146 000 st.), Volkswagen Golf (ca 129 000 st.) och Toyota Avensis (ca 91 000 st.).


Källa: Statistik över fordonsbestånd 2018, Statistikcentralen, Traficom, Ålands Fordonsmyndigheten

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (160,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 22.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Motorfordonsbeståndet [e-publikation].
2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mkan/2018/mkan_2018_2019-03-22_tie_001_sv.html