Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

I statistiken över inkomster och utgifter inom utrikessjöfarten har statistikproduktion upphört

Statistikproduktionen har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2013, har offentliggjorts i oktober år 2014. Mer information i nyheten Ändringar i produktionen av statistik och produkter 2015 .

 


Senast uppdaterad 19.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomster och utgifter inom utrikessjöfarten [e-publikation].
ISSN=1799-3326. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mltm/mltm_2014-12-19_uut_001_sv.html