Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Metsäteollisuuden ulkomaankauppa -tilaston sivuilla.

Kuvaus

Vuosittain julkaistava tilasto kuvaa Suomen ja muiden maiden välistä puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppaa. Tilastossa sovelletaan metsäsektorille vakiintuneita tavaraluokituksia ja mittayksiköitä. Tilastossa julkaistaan lopullisia maittaisia ulkomaankaupan määrä-, arvo- ja yksikköarvotietoja. Metsäntutkimuslaitos koostaa tilaston Tullihallituksen aineistosta.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain [verkkojulkaisu].
Helsinki: Metsäntutkimuslaitos [viitattu: 30.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mteoukm/meta.html