Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Skogsindustrins utrikeshandel .

Beskrivning

Den årligen utkommande statistiken beskriver utrikeshandeln av virke och skogsindustriprodukter mellan Finland och andra länder. I statistiken tillämpas skogssektorns vedertagna varuklassificeringar och måttenheter. I statistiken publiceras slutgiltig landsvis information om utrikeshandelns mängder, värden och enhetsvärden. Metla sammanställer statistiken utgående från Tullstyrelsens material.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skogsindustrins utrikeshandel per land [e-publikation].
Helsinki: Skogsforskningsinstitutet [hänvisat: 30.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mteoukm/meta_sv.html