Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.11.2020

Maataloustuotteiden markkinoilla on vakaata viime vuosiin verrattuna

Korjaus 18.11.2020 . Korjattu kohta on merkitty punaisella.

Maatalouden tuottajahinnat laskivat 0,6 prosenttia vuoden kolmannella neljänneksellä. Kasvituotoksen hinta laski keskimäärin 0,4 prosenttia ja eläintuotoksen 0,6 prosenttia. Ilman turkistuotantoa maatalouden tuottajahinnat laskivat 0,1 prosenttia. Viljelijä sai viljasta reilut seitsemän prosenttia halvempaa hintaa kuin vuosi sitten. Lihan hinta nousi keskimäärin 0,4 prosenttia ja maidon hinta pysyi ennallaan. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tuoreimmasta maatalouden tuottajahintaindeksistä. Indeksi kertoo, kuinka paljon maataloustuotteiden hinnat ovat muuttuneet vuoteen 2015 verrattuna.

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100, 1/2010–9/2020

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100, 1/2010–9/2020
Viljamarkkinoilla on ollut melko vakaata katovuoden aiheuttaman hintapiikin jälkeen. Viljojen hinnan 7,3 prosentin lasku edellisvuodesta johtuu lähinnä vuoden 2019 loppukesän normaalia korkeimmista hinnoista. EU:n hintavertailun mukaan suomalaisen viljan hinta rehukauraa lukuunottamatta on yleisesti ollut selvästi EU:n vertailuhintoja matalampi. Myös rehukasvien lähinnä korsirehujen 15 prosentin halpeneminen juonsi juurensa katovuoden jälkeiseen korkeaan hintatasoon.

Maidon tuottajahinta on pysynyt vakaana jo pidemmän aikaa ja yleiseen hintakehitykseen nähden alhaisella tasolla. Tästä huolimatta suomalainen tuottaja saa maidosta lähes 14 prosenttia korkeampaa hintaa kuin tuottaja EU:ssa keskimäärin.

Sian lihan hinnan nousu 3,5 prosentilla piti lihan tuottajahintaindeksin niukasti plussalla. Siipikarjan lihan hinta laski 3,8 prosenttia ja naudan lihan hinta 0,4 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Suomalaiset sianlihantuottajat saivat vuoden kolmannella neljänneksellä 13 prosenttia parempaa hintaa kuin EU:n tuottajat keskimäärin kun taas vuodenvaihteen molemmin puolin osat olivat päinvastoin. Muissa EU-maissa sianlihan hinta nousi voimakkaasti afrikkalaisen sikaruton halvaannutettua Kiinan tuotannon, mutta hinnat tulivat myös nopeasti alas Kiinan tilanteen elpyessä. Suomessa hintakehitys on ollut selvästi vakaampaa.

Perunan tuottajahinta laski neljä prosenttia ja vihannesten nousi 2,5 prosenttia . Hedelmien reilun kymmeneksen hinnannousua selitti marjojen kalliimmat hinnat.

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100, 3. vuosineljännes 2020

Indeksi (2015=100) Pisteluku III/2020 1) Neljännesvuosimuutos, % 1) Vuosimuutos, % 1)
Kokonaisindeksi 101,0 0,9 -0,6
Kokonaisindeksi, pl. turkistuotanto 105,0 1,0 -0,1
Kasvituotos 110,2 2,8 -0,4
Eläintuotos 96,3 -0,2 -0,6
1) Vuosi 2020 on ennakollinen kunnes maidon lopullinen jälkitilitys on tiedossa

Maatalouden tuottajahinnat laskevat ennusteen mukaan 2,8 prosenttia tänä vuonna

Tilastokeskuksen laatiman ennusteen mukaan maatalouden tuottajahinnat laskevat 2,8 prosenttia. Indeksiin vaikutti eniten viljojen hinnan halpeneminen lähes 16 prosentilla. Maidon ja lihan hinta jää vuoden 2019 tasolle.

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100, indeksiennuste 2020

Indeksi (2015=100) Pisteluku 2020, ennuste 1) Ennustettu vuosimuutos 2019-2020, % 1)
Kokonaisindeksi 101,0 -2,8
Kokonaisindeksi, pois lukien turkistuotanto 105,2 -2,4
Kasvituotos 110,8 -5,8
Eläintuotos 95,9 -1,0
1) Vuoden 2020 lopulliset hintaindeksit julkaistaan elokuussa 2021

Maatalouden tuottajahintaindeksi on indikaattori, joka mittaa maataloustuotteiden hintakehitystä viljelijöiden näkökulmasta. Maatalouden tuottajahintahintaindeksin perusvuosi on 2015, jota merkitään luvulla 100. Tilastokeskus laskee maatalouden hintaindeksiennusteen EU:n tilastovirastolle Eurostatille kerran vuodessa marraskuussa. Vuoden 2020 lopulliset tuottajahintaindeksit julkaistaan elokuussa 2021.


Lähde: Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (292,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 16.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuottajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6529. 3. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mthi/2020/03/mthi_2020_03_2020-11-16_tie_001_fi.html