Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Statistikcentralen har avslutat produktionen av nettoprisindexet (13.2.2009)
Nettoprisindexet publicerades för sista gången 14.01.2009. Produktionen av indexet upphörde alltså i och med publiceringen av data från december 2008.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nettoprisindex [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/nhi/index_sv.html