Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Bruttokansantuotteen nopea kasvu jatkui vuoden neljännellä neljänneksellä

Kiinteähintaisen bruttokansantuotteen määrä lisääntyi loka-joulukuussa 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2005 neljänteen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote oli 4,5 prosenttia suurempi.

Työpäiviä oli yksi vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kausitasoitettu ja työpäiväkorjattu bruttokansantuotteen muutos vuotta aiemmasta oli 5,3 prosenttia.

Vuoden neljännellä neljänneksellä bruttokansantuote kasvoi Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin laatiman ennakon mukaan EU-alueella 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja se oli 3,4 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

Tuotanto

Viitevuoden 2000 hinnoin laskettujen tietojen perusteella maatalouden arvonlisäyksen määrä oli vajaat kolme prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Metsätalouden arvonlisäyksen määrä sen sijaan pieneni ja oli lähes kymmenen prosenttia edellisvuotista pienempi hintojen nousun takia.

Teollisuuden arvonlisäys oli runsaat 9 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi vuoden neljännellä neljänneksellä 6 prosenttia. Metalliteollisuuden tuotanto lisääntyi lähes 13 prosenttia vuoden takaisesta. Muun tehdasteollisuuden tuotanto kasvoi vajaat 6 prosenttia.

Rakentamisessa arvonlisäys kasvoi loka-joulukuussa vajaat 2 prosenttia edellisestä vuodesta.

Kaupan arvonlisäyksen määrä oli kuusi prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla arvonlisäys kasvoi kaksi prosenttia vuoden neljännellä neljänneksellä.

Tuonti, vienti, kulutus ja investoinnit

Kansantalouden tuotantoa ovat myös vuoden neljännellä neljänneksellä lisänneet kaikki kysyntäkomponentit; vienti, kulutus ja investoinnit. Viennin määrä lisääntyi loka-joulukuussa yli kahdeksan prosenttia. Tuonnin määrä oli kaksi prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Yksityinen kulutus kasvoi neljännellä neljänneksellä kaksi prosenttia. Vaatteita, kenkiä, huonekaluja ja erityisesti kodinkoneita ja -elektroniikkaa hankittiin edelleen runsaasti. Palveluiden kulutus kasvoi vajaat kaksi prosenttia.

Rakennusinvestoinnit lisääntyivät reilun prosentin. Talonrakennusinvestoinnit kasvoivat vajaan prosentin, maa- ja vesirakennusinvestoinnit neljä prosenttia. Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestoinnit pienenivät vajaan prosentin. Yksityiset investoinnit lisääntyivät neljännellä neljänneksellä reilun prosentin ja julkiset investoinnit vajaat kaksi prosenttia vuotta aiemmasta.

Työllisyys, palkat ja kansantulo

Työllisyys parani vuoden kolmannella neljänneksellä, työllisten määrä lisääntyi 1,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Kansantaloudessa tehtyjen työtuntien määrä pysyi edellisvuoden vastaavan neljänneksen tasolla. Neljänneksellä oli yksi työpäivä vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi loka-joulukuussa 4,9 prosenttia (ei sisällä työsuhdeoptioita). Toimintaylijäämä, jota vastaa liikekirjanpidossa karkeasti liikevoitto lisääntyi runsaat 21 prosenttia. Neljännellä vuosineljänneksellä kansantulo oli 8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana neljänneksenä.

Käytettävissä olleet tiedot

Neljänneksen ennakkotiedot perustuvat 20.2.2007 mennessä käytettävissä olleisiin tietoihin talouskehityksestä. Laatuseloste on saatavissa Tilastokeskuksen Internet-sivuilta http://www.tilastokeskus.fi/til/ntp/laa.html.

Vuositason tiedot vastaavat 1.3.2007 julkaistuja kansantalouden tilinpidon tietoja.

Vuoden 2007 ensimmäistä neljännestä koskevat kansantalouden tiedot julkaistaan 8.6.2007, jolloin myös aiempia neljänneksiä tarkistetaan.

Arvonlisäyksen neljännesvuosilaskenta uudistettu

Kansantalouden neljännesvuositilinpidossa on uudistettu arvonlisäyksen laskentamenetelmää. Toimialoittainen arvonlisäys lasketaan vähentämällä tuotoksesta välituotekäyttö. Kiinteähintaisissa laskelmissa tuotos ja välituotekäyttö deflatoidaan erikseen, ja kiinteähintainen arvonlisäys saadaan näiden lukujen erotuksena. Samalla siirrytään kiinteästä perusvuodesta vaihtuvaan perusvuoteen, jossa perusvuotena on aina edellinen vuosi. Tiedot julkaistaan viitevuoden 2000 hinnoin ilmaistuina (edellisen vuoden keskihinnoin laskettuina) ketjutettuina sarjoina.

Laskentamenetelmästä johtuen yksittäisten toimialojen arvonlisäykset ovat hyvin volatiileja. Yksittäisen toimialan arvonlisäystietoon neljännekseltä on suhtauduttava hyvin varovasti. Toimialatiedot onkin nähtävä välivaiheena laskennassa, jossa pyritään mahdollisimman luotettavaan toimialojen arvonlisäysten summaan koko taloudelle.

Neljännesvuositilinpidon tietosisältö on laskettu uudella menetelmällä vuoden 2000 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Tätä vanhemmat vuodet on ketjutettu taaksepäin aiemmilla tiedoilla ja täsmäytetty uusiin vuositasoihin. Myös vuodet 2000-2005 on täsmäytetty vuositilinpidon uusiin tasoihin.

Vuodet 2005 ja 2006 ovat ennakollisia. Vuosi 2005 tarkentui viimeksi 31.1.2007. Tarkempia tietoja kansantalouden tilinpidon uudistuksesta löytyy Tilastokeskuksen internetsivulta http://tilastokeskus.fi/til/vtp/vtp_2006-03-31_men_007.html ja neljännesvuositilinpidon uuden laskentamenetelmän mukaisesta BKT:n tarkentuvuudesta internetsivulta http://tilastokeskus.fi/til//ntp_2006_01_2006-06-09_men_001.html


Päivitetty 1.3.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. 4. vuosineljännes 2006, Bruttokansantuotteen nopea kasvu jatkui vuoden neljännellä neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ntp/2006/04/ntp_2006_04_2007-03-01_kat_001.html