Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 1.3.2007

Bruttokansantuote kasvoi 0,9 % vuoden 2006 4. neljänneksellä

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi loka-joulukuussa 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2005 neljänteen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote oli 4,5 prosenttia suurempi. Kausitasoitettu bruttokansantuotteen vastaava muutos vuotta aiemmasta oli 5,3 prosenttia. Vuoden neljännellä neljänneksellä työpäiviä oli yksi vähemmän kuin vuotta aiemmin. Koko vuoden 2006 aikana bruttokansantuote kasvoi tarkistettujen tietojen mukaan 5,5 prosenttia verrattuna 2005:een. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

Kansantalouden tuotantoa ovat vuoden neljännellä neljänneksellä lisänneet kaikki kysyntäkomponentit; vienti, kulutus ja investoinnit. Loka-joulukuussa kotitalouksien kulutusmenot lisääntyivät runsaat 2 prosenttia vuoden takaisesta. Vaatteita, jalkineita, huonekaluja ja erityisesti kodinkoneita ja -elektroniikkaa ostettiin runsaasti. Investoinnit lisääntyivät reilun prosentin. Rakennusinvestoinnit kasvoivat reilun prosentin, kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestoinnit pienenivät hieman vuoden takaisesta. Tuonnin määrä lisääntyi 2 prosenttia vuotta aiemmasta ja viennin määrä reilut 8 prosenttia.

Bruttokansantuote, vuosineljänneksittäin viitevuoden 2000 hintoihin

Kansantalouden neljännesvuositilinpidossa on uudistettu arvonlisäyksen laskentamenetelmää. Toimialoittainen arvonlisäys lasketaan vähentämällä tuotoksesta välituotekäyttö.

Samalla on siirrytty kiinteästä perusvuodesta vaihtuvaan perusvuoteen, jossa perusvuotena on aina edellinen vuosi, mutta tiedot julkaistaan viitevuoden 2000 hinnoin ilmaistuina.

Myös edellisten neljännesten tietoja tarkistetaan aina uuden neljänneksen julkaisun yhteydessä. Neljännesvuositiedot tarkentuvat kunnes vuositilinpidon lopulliset tiedot julkaistaan noin kahden vuoden viipeellä.

Menetelmäseloste

Lähde: Kansantalouden tilinpito 2006, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Linkit: Tilastojulkistukseen liittyvä tiedote

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 1.3.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. 4. vuosineljännes 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ntp/2006/04/ntp_2006_04_2007-03-01_tie_001.html