Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Bruttokansantuotteen kasvuvauhti tasaantunut vuoden alkupuoliskolla, investoinnit vähenivät toisella neljänneksellä

Bruttokansantuotteen volyymi lisääntyi vuoden 2008 huhti-kesäkuussa 0,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2007 toiseen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote oli 2,8 prosenttia suurempi. Kausitasoitettu volyymin muutos vuoden takaisesta oli 2,4 prosenttia. Käyvin hinnoin laskettuna bruttokansantuote kasvoi 6,5 prosenttia vuoden takaisesta.

Bruttokansantuotteen volyymin kasvu vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä tarkentui 2,3 prosenttiin vuoden takaisesta ja 0,3 prosenttiin edellisestä neljänneksestä. Alaspäin tarkentuminen johtui pääasiassa metalliteollisuuden ja tuoteverojen lähdetietojen suurista muutoksista. Vuonna 2007 bruttokansantuote kasvoi 4,5 %. Talouden kasvuvauhti näyttää siis hidastuneen viime vuodesta ja on nyt hyvin lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa (2,7 %).

Vuoden toisella neljänneksellä bruttokansantuote supistui Eurostatin kokoaman ennakon mukaan EU-alueella 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä mutta oli 1,7 prosenttia vuoden takaista suurempi.

Tuotanto

Alkutuotannon arvonlisäyksen volyymi oli toisella neljänneksellä 12,1 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Maatalouden arvonlisäys laski 22 prosenttia. Metsätaloudessa jo ensimmäisellä neljänneksellä alkanut lasku jatkui ja arvonlisäys supistui 11 prosenttia.

Jalostustoimialojen eli teollisuuden ja rakentamisen arvonlisäyksen volyymi kasvoi 4,4 prosenttia toisella neljänneksellä. Teollisuuden arvonlisäys oli 4,3 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Puu- ja paperiteollisuuden arvonlisäys laski 3 prosenttia. Metalliteollisuudessa (ml. elektroniikkateollisuus) arvonlisäys kasvoi 7,2 prosenttia vuoden takaisesta. Ensimmäisen neljänneksen volyymin kasvu metalliteollisuudessa tarkentui poikkeuksellisen paljon alaspäin lähdetiedoissa tapahtuneen korjauksen johdosta; kasvuksi saatiin nyt 8,1 prosenttia kesäkuussa arvioidun 14,5 prosentin sijaan. Muun tehdasteollisuuden arvonlisäys kasvoi 4,2 prosenttia toisella neljänneksellä. Rakentamisessa arvonlisäyksen volyymi kasvoi huhti-kesäkuussa 4,6 prosenttia vuoden takaisesta.

Palvelutoimialojen arvonlisäyksen volyymi oli 2,6 prosenttia suurempi kuin vuoden 2007 toisella neljänneksellä. Kaupan arvonlisäyksen volyymi kasvoi 6,2 prosenttia vuoden takaisesta. Ensimmäisen neljänneksen tapaan suurin kasvu oli moottoriajoneuvojen kaupassa, johtuen vuoden alussa voimaan astuneesta autoverouudistuksesta. Kuljetus-, varastointi ja tietoliikennepalvelut kasvoivat vain 0,6 prosenttia lähinnä tietoliikennepalvelujen heikon kehityksen vuoksi. Kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa kasvua oli 4,5 prosenttia vuoden takaisesta.

Kaikkien toimialojen yhteenlasketun arvonlisäyksen volyymi kasvoi 2,7 prosenttia vuoden takaisesta.

Tuonti, vienti, kulutus ja investoinnit

Kokonaiskysyntää lisäsivät toisella neljänneksellä vienti ja kulutus, investoinnit puolestaan vähenivät hieman.

Viennin volyymi kasvoi huhti-kesäkuussa 6,5 prosenttia vuoden takaisesta. Tavaroiden vienti lisääntyi 3,3 prosenttia ja palveluiden vienti peräti 21,9 prosenttia. Tuonnin volyymi kasvoi 1,9 prosenttia. Tavaroiden tuonti kasvoi 2,4 prosenttia mutta palvelujen tuonnissa oli laskua 0,2 prosenttia. Tuonnin ja viennin tiedot saattavat tarkentua huomattavasti. Ensimmäisen neljänneksen tuonnin muutos (tavarat ja palvelut yhteensä) tarkentui +2,1 prosenttiin kun se kesäkuun tiedoissa oli -0,6 %. Viennin volyymin kasvu ensimmäisellä neljänneksellä tarkentui 6,6 prosenttiin kesäkuun 4,8 prosentista.

Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi toisella neljänneksellä 4,0 prosenttia. Kasvu oli ensimmäisen neljänneksen tapaan voimakkainta kestävissä kulutustavaroissa, joissa näkyy autoverouudistuksen aiheuttama autojen ostopiikki. Julkisten kulutusmenojen volyymi kasvoi 1,6 prosenttia.

Investointien volyymi laski toisella neljänneksellä 3,3 prosenttia vuoden takaisesta pitkän kasvujakson jälkeen. Edellisen kerran investointien volyymi on laskenut vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä. Rakennusinvestoinnit lisääntyivät 5,9 prosenttia. Kasvu oli voimakkainta toimitilojen rakentamisessa, sen sijaan asuinrakennusinvestoinnit ovat laskeneet alkuvuonna. Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestointien volyymi laski 18,8 prosenttia, johtuen vuoden 2007 toiselle neljännekselle ajoittuneesta suurinvestoinnista. Yksityiset investoinnit vähenivät toisella neljänneksellä 3,5 prosenttia ja samaan suuntaan mentiin julkisten investointien osalta, joissa pudotusta oli 1,4 prosenttia.

Työllisyys, palkat ja kansantulo

Työllisyys parani vuoden toisella neljänneksellä työllisten määrän lisääntyessä 1,6 prosenttia vuoden takaisesta. Kansantaloudessa tehtyjen työtuntien määrä kasvoi 3,7 prosenttia. Neljänneksellä oli työpäiviä kolme enemmän kuin edellisenä vuonna, mikä selittää työtuntien suuren lisäyksen. Työttömyysaste oli huhti-kesäkuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 7,4 prosenttia. Viime vuoden vastaavana aikana työttömyysaste oli 7,8 prosenttia.

Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi huhti-kesäkuussa 8,5 prosenttia (ei sisällä työsuhdeoptioita). Toimintaylijäämä (netto), joka vastaa liikekirjanpidossa karkeasti liikevoittoa, lisääntyi käyvin hinnoin 4,7 prosenttia. Kansantulo (netto) oli käyvin hinnoin 6,2 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten.

Käytettävissä olleet tiedot

Neljänneksen ennakkotiedot perustuvat 29.8.2008 mennessä käytettävissä olleisiin lähdetietoihin talouskehityksestä. Laatuseloste on saatavissa Tilastokeskuksen Internet-sivuilta http://www.tilastokeskus.fi/til/ntp/laa.html.

Julkaisun vuositason tiedot vastaavat 10.7.2008 julkaistuja kansantalouden tilinpidon tietoja.

Vuoden 2008 kolmatta neljännestä koskevat kansantalouden tiedot julkaistaan 8.12.2008, jolloin myös aiempia neljänneksiä tarkistetaan. Neljännesvuositiedot tarkentuvat kunnes vuositilinpidon lopulliset tiedot julkaistaan noin kahden vuoden viiveellä.

Vuodet 2006 ja 2007 ovat ennakollisia. Niiden tiedot tarkentuvat vuositilinpidon seuraavan julkaisun yhteydessä tammikuussa 2009. Tarkempia tietoja kansantalouden tilinpidon menetelmistä löytyy Tilastokeskuksen internetsivulta http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/v2006/tiedote_022_2006-03-31.html .


Päivitetty 8.9.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. 2. vuosineljännes 2008, Bruttokansantuotteen kasvuvauhti tasaantunut vuoden alkupuoliskolla, investoinnit vähenivät toisella neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ntp/2008/02/ntp_2008_02_2008-09-08_kat_001.html