Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Suomen talous ei kasvanut ensimmäisellä neljänneksellä, vientikysyntä edelleen heikkoa

Bruttokansantuotteen volyymi väheni tammi-maaliskuussa 0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Työpäiväkorjattu bruttokansantuote oli 0,8 prosenttia pienempi kuin vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Käyvin hinnoin laskettuna työpäiväkorjattu bruttokansantuote supistui 0,1 prosenttia vuoden takaisesta.

Bruttokansantuotteen volyymin muutos vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä oli -0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja -5,2 prosenttia vuoden takaisesta, kun edellisessä julkaisussa vastaavat muutokset olivat 0,0 % ja -5,1 %.

Kausitasoitettu bruttokansantuotteen volyymi oli uuden aikasarjan mukaan suurimmillaan vuoden 2008 toisella neljänneksellä, jonka jälkeen se putosi hyvin nopeasti etenkin vuoden 2008 viimeisellä ja vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Tuotanto on tämän jälkeen pysytellyt vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen tasolla.

Suomen talous on supistunut meneillään olevassa taantumassa suhteellisesti enemmän kuin EU-alueen talous. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä bruttokansantuote kasvoi Eurostatin kokoamien ennakotietojen mukaan EU-alueella 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 0,3 prosenttia vuoden takaisesta.

Bruttokansantuotteen kausitasoitetun volyymin tarkentuminen Neljännesvuositilinpidon julkaisuissa

Bruttokansantuotteen kausitasoitetun volyymin tarkentuminen Neljännesvuositilinpidon julkaisuissa

1.1. Tuotanto

Alkutuotannon arvonlisäyksen volyymi oli ensimmäisellä neljänneksellä 3 prosenttia suurempi kuin edellisellä neljänneksellä ja 1,4 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Maatalouden arvonlisäys kasvoi selvästi vuoden takaiseen verrattuna, mutta metsätalouden tuotanto väheni.

Teollisuuden tuotanto väheni hieman ensimmäisellä neljänneksellä. Arvonlisäys oli 1,2 prosenttia pienempi kuin edellisellä neljänneksellä, mutta 1,9 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Puu- ja paperiteollisuudessa arvonlisäystä kertyi 7,4 prosenttia vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä, mutta 5,4 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Metalliteollisuudessa (ml. sähkö- ja elektroniikkateollisuus) arvonlisäys väheni 3,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 0,2 prosenttia vuoden takaisesta. Muun tehdasteollisuuden arvonlisäys pieneni 0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 0,9 prosenttia vuoden takaisesta.

Rakentamisen arvonlisäyksen volyymi on laskenut tasaisesti vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen jälkeen, eikä käännettä nähty vieläkään. Tammi-maaliskuussa tuotanto laski yhden prosentin edellisestä neljänneksestä ja 6,7 prosenttia vuoden takaisesta.

Palvelutoimialojen arvonlisäys pysyi edellisen neljänneksen tasolla, mutta laski 1,3 prosenttia vuoden takaisesta. Kaupan arvonlisäys pysyi samalla tasolla kuin edellisellä neljänneksellä ja vuosi sitten. Kuljetus-, varastointi ja tietoliikennepalvelut supistuivat 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 2 prosenttia vuoden takaisesta. Kiinteistö- ja liike-elämän palveluiden arvonlisäys pysyi edellisen neljänneksen tasolla, mutta laski 2,6 prosenttia vuoden takaisesta.

Kaikkien toimialojen yhteenlasketun arvonlisäyksen volyymi pieneni 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja yhden prosentin vuoden takaisesta.

1.2. Tuonti, vienti, kulutus ja investoinnit

Kokonaiskysyntä laski 1,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 1,4 prosenttia vuoden takaisesta. Etenkin vienti sekä kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestoinnit vähensivät kysyntää. Ulkomaankauppaa vaikeutti maaliskuulle ajoittunut ahtausalan työselkkaus.

Viennin volyymi laski tammi-maaliskuussa 11 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja oli 2,2 prosenttia alempana kuin vuosi sitten. Vertailua edelliseen neljännekseen vaikeuttaa lokakuussa 2009 tapahtunut risteilyalustoimitus. Miljardin euron arvoisen alustoimituksen huomioon ottaenkin kausitasoitettu käypähintainen vienti jää kuitenkin ensimmäisellä neljänneksellä hieman pienemmäksi kuin edellisellä neljänneksellä. Tavaroiden vienti väheni 9,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja palveluiden vienti 12,2 prosenttia. Tuonnin volyymi väheni 2,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja oli 4,5 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten. Tavaroiden tuonti väheni 3,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta palveluiden tuonti kasvoi 1,4 prosenttia.

Neljännen neljänneksen tuonnin muutos (tavarat ja palvelut yhteensä) tarkentui -1,4 prosenttiin edellisestä neljänneksestä ja -16,9 prosenttiin vuoden takaisesta, kun edellisessä julkaisussa vastaavat muutokset olivat +0,7 % ja -16,5 %. Viennin volyymin muutos neljännellä neljänneksellä tarkentui +10,1 prosenttiin edellisestä neljänneksestä ja -12,2 prosenttiin vuoden takaisesta, kun edellisessä julkaisussa vastaavat muutokset olivat +7,4 % ja -13,8 %. Tuonnin ja viennin tiedot saattavat tarkentua huomattavasti.

Yksityisen kulutuksen volyymi supistui ensimmäisellä neljänneksellä 0,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta kasvoi 1,1 prosenttia vuoden takaisesta. Kylmän talven vaikutus näkyy lyhytikäisten tavaroiden (mm. sähkö, polttoaineet) kulutuksessa, jossa kasvua oli 1,3 % edellisestä neljänneksestä. Julkisten kulutusmenojen volyymi kasvoi 0,6 prosenttia niin edelliseen kuin vuoden takaiseen neljännekseenkin verrattuna.

Investointien volyymi pieneni ensimmäisellä neljänneksellä 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 5,6 prosenttia vuoden takaisesta. Rakennusinvestoinnit vähenivät 0,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 5,6 prosenttia vuoden takaisesta. Asuinrakennusinvestoinneissa on kuitenkin nähtävissä selvää piristymistä heikkoon edellisvuoteen nähden volyymin kasvaessa 8,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 15,9 prosenttia vuoden takaisesta. Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestointien volyymi supistui 6,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 3,6 prosenttia vuoden takaisesta. Yksityiset investoinnit vähenivät 1,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta julkiset investoinnit kasvoivat 0,6 prosenttia.

1.3. Työllisyys, palkat ja kansantulo

Työllisyystilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia ensimmäisellä neljänneksellä. Työllisten määrä lisääntyi 0,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta työllisiä oli 2,4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kansantaloudessa tehtyjen työtuntien määrä kasvoi 1,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 0,9 prosenttia vuoden takaisesta. Neljänneksellä oli työpäiviä saman verran kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste oli tammi-maaliskuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 9,3 prosenttia. Viime vuoden vastaavana aikana työttömyysaste oli 7,6 prosenttia.

Kansantalouden nimellinen palkkasumma pieneni tammi-maaliskuussa 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 0,6 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna (ei sisällä työsuhdeoptioita). Toimintaylijäämä (netto), joka vastaa liikekirjanpidossa karkeasti liikevoittoa, kasvoi käyvin hinnoin 14,2 prosenttia vuoden takaisesta. Bruttokansantulo oli käyvin hinnoin 0,3 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten.

1.4. Käytettävissä olleet tiedot

Neljänneksen ennakkotiedot perustuvat 28.5.2010 käytettävissä olleisiin lähdetietoihin talouskehityksestä. Verohallinnon Oiva-aineistoon vuoden 2010 alussa tehdyt tiedonantajien vastaamisfrekvenssiä koskevat muutokset ovat ainakin väliaikaisesti heikentäneet erityisesti arvonlisäyksen ja bruttokansantuotteen lähdeaineistojen kattavuutta. Tämän vuoksi vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen bruttokansantuotteen estimaatti voi tarkentua tavallista enemmän seuraavan julkistuksen yhteydessä.

Vuositason tiedot vastaavat 29.1.2010 julkaistuja kansantalouden tilinpidon tietoja. Vuosien 2007–2009 vuositiedot tarkentuvat seuraavan kerran 15.7.2010 vuositilinpidon julkistuksen yhteydessä. Vuoden 2010 toista neljännestä koskevat kansantalouden tiedot julkaistaan 8.9.2010, jolloin myös aiempia neljänneksiä tarkistetaan. Neljännesvuositiedot tarkentuvat kunnes vuositilinpidon lopulliset tiedot julkaistaan noin kahden vuoden viiveellä. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta.

Tuotannon suhdannekuvaajan julkistus 13.8.2010 tulee ensimmäistä kertaa sisältämään bruttokansantuotteen pikaennakkotiedon (flash-estimate) toiselle vuosineljännekselle.

Laatuseloste on nähtävissä Tilastokeskuksen sivuilla: http://tilastokeskus.fi/til/ntp/laa.html

Kansantalouden neljännesvuositilinpidon uusista menetelmistä kerrotaan tarkemmin erillisessä menetelmätiedotteessa: http://tilastokeskus.fi/til/ntp/men.html


Lähde: Kansantalouden tilinpito 2010, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 9.6.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. 1. vuosineljännes 2010, 1. Suomen talous ei kasvanut ensimmäisellä neljänneksellä, vientikysyntä edelleen heikkoa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ntp/2010/01/ntp_2010_01_2010-06-09_kat_001_fi.html