Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Suomen talous edelleen taantumassa, teollisuuden tuotanto laski roimasti ensimmäisellä neljänneksellä

Bruttokansantuotteen volyymi väheni tammi-maaliskuussa 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Työpäiväkorjattu bruttokansantuote oli 2,1 prosenttia pienempi kuin vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä. Käyvin hinnoin laskettuna työpäiväkorjattu bruttokansantuote väheni 0,1 prosenttia vuoden takaisesta.

Kuvio 1. Bruttokansantuotteen volyymin muutos edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettuna, prosenttia)

Kuvio 1. Bruttokansantuotteen volyymin muutos edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettuna, prosenttia)

Bruttokansantuotteen kausitasoitettu volyymi on joko vähentynyt tai pysynyt ennallaan nyt jo neljän vuosineljänneksen ajan. Talouden taantuma jatkui siten myös ensimmäisellä neljänneksellä. Viimeksi bruttokansantuote kasvoi vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin muiden tekijöiden ohella myös autoveromuutoksen aiheuttama myyntipiikki vielä kasvatti kansantuotetta.

Eurostatin kokoamien ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote EU-27 -alueella väheni 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

1.1. Tuotanto

Kaikkien toimialojen yhteenlasketun arvonlisäyksen volyymi väheni 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 1,8 prosenttia vuoden takaisesta.

Kuvio 2. Toimialojen arvonlisäyksen volyymin muutokset 2013N1 vuoden takaisesta (työpäiväkorjattuna, prosenttia)

Kuvio 2. Toimialojen arvonlisäyksen volyymin muutokset 2013N1 vuoden takaisesta (työpäiväkorjattuna, prosenttia)

Kuvio 3. Toimialojen arvonlisäyksen volyymin muutokset 2013N1 edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettuna, prosenttia)

Kuvio 3. Toimialojen arvonlisäyksen volyymin muutokset 2013N1 edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettuna, prosenttia)

Alkutuotannon, eli maa-, metsä- ja kalatalouden arvonlisäyksen volyymi oli ensimmäisellä neljänneksellä 4,2 prosenttia suurempi kuin edellisellä neljänneksellä ja 3,6 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Metsätaloudessa hakkuumäärät lisääntyivät vuoden takaiseen verrattuna yli kahdeksan prosenttia.

Teollisuuden tuotanto laski elintarvikkeiden valmistusta lukuun ottamatta kaikilla toimialoilla tammi-maaliskuussa. Toimialojen B-E arvonlisäys oli 3 prosenttia pienempi kuin edellisellä neljänneksellä ja 5,1 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto supistui eniten, mutta myös metalliteollisuuden arvonlisäys väheni enemmän kuin kertaakaan vuoden 2009 jälkeen.

Rakentamisen tuotanto väheni tammi-maaliskuussa 1,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 6,1 prosenttia vuoden takaisesta.

Palvelutoimialojen arvonlisäys pysyi edellisen neljänneksen tasolla, mutta kasvoi 0,4 prosenttia vuoden takaisesta. Yksityisten palvelujen arvonlisäys kasvoi 0,4 prosenttia ja julkisten palvelujen 0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Kaupan arvonlisäys oli 0,1 prosenttia suurempi kuin edellisellä neljänneksellä, mutta se väheni 3,2 prosenttia vuoden takaisesta.

1.2. Tuonti, vienti, kulutus ja investoinnit

Kokonaiskysyntä kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta väheni 1,6 prosenttia vuoden takaisesta. Viennin ja rakennusinvestointien supistuminen vähensivät kansantalouden kysyntää.

Kuvio 4. Tarjonnan ja kysynnän pääerien volyymin muutokset 2013N1 vuoden takaisesta (työpäiväkorjattuna, prosenttia)

Kuvio 4. Tarjonnan ja kysynnän pääerien volyymin muutokset 2013N1 vuoden takaisesta (työpäiväkorjattuna, prosenttia)

Kuvio 5. Tarjonnan ja kysynnän pääerien volyymin muutokset 2013N1 edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettuna, prosenttia)

Kuvio 5. Tarjonnan ja kysynnän pääerien volyymin muutokset 2013N1 edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettuna, prosenttia)

Viennin volyymi kasvoi tammi-maaliskuussa 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta oli 4 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten. Tavaroiden vienti väheni 4,6 prosenttia ja palveluiden vienti 2 prosenttia vuoden takaiseen verrattaessa. Viennin ja erityisesti tavaraviennin kehitystä arvioitaessa on parasta käyttää alkuperäisiä tai työpäiväkorjattuja tietoja. Suomen tavaraviennin epäsäännöllinen kausivaihtelu vaikeuttaa kausitasoituksen tekemistä, mistä johtuen kausitasoitettuja tietoja ja niistä laskettavia muutosprosentteja on vaikeaa tulkita.

Tuonti väheni 3 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 7,9 prosenttia vuoden takaisesta. Tavaroiden tuonti väheni 9,1 prosenttia ja palveluiden tuonti 4,8 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta väheni 0,5 prosenttia vuoden takaisesta. Kulutuksen väheneminen vuoden takaiseen nähden selittyy osittain vertailuajankohdan suurella automyynnillä, joka johtui autoveron muutoksista.

Kiinteän pääoman bruttomuodostus kasvoi 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta väheni 5,5 prosenttia vuoden takaisesta. Rakennusinvestoinnit vähenivät 1,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 8,2 prosenttia vuoden takaisesta. Toimitilarakentaminen väheni eniten edelliseen neljännekseen verrattuna.

Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestointien volyymi kasvoi 6,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 3,9 prosenttia vuoden takaisesta. Kuljetusvälineinvestointeja kasvatti Viking Linen tammikuussa käyttöönottama alus.

1.3. Työllisyys, palkat ja kansantulo

Työllisten määrä väheni ensimmäisellä neljänneksellä 0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja työllisiä oli 0,9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kansantaloudessa tehtyjen työtuntien määrä väheni 0,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 2,4 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Työttömyysaste oli tammi-maaliskuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 8,8 prosenttia. Viime vuoden vastaavana aikana työttömyysaste oli 8,0 prosenttia.

Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi tammi-maaliskuussa 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 1,1 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Työnantajien maksamien sosiaaliturvamaksujen tiedot vuoden 2012 osalta ovat tarkentuneet ylöspäin maaliskuussa julkaistuihin verrattuna. Tarkentuneiden tietojen mukaan työnantajan sosiaaliturvamaksuja kertyi vuonna 2012 18,7 mrd. eli 3,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011.

Toimintaylijäämä (netto), joka vastaa liikekirjanpidossa karkeasti liikevoittoa, pieneni käyvin hinnoin 7,9 prosenttia vuoden takaisesta. Bruttokansantulo oli käyvin hinnoin 0,6 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten.

1.4. Käytettävissä olleet tiedot

Neljänneksen ennakkotiedot perustuvat 24.5.2013 käytettävissä olleisiin lähdetietoihin talouskehityksestä.

Vuositason tiedot 1990-2011 vastaavat 31.1.2013 julkaistuja kansantalouden tilinpidon tietoja, paitsi ulkomaat-sektorin tiedot (tuonti, vienti, ensitulot ulkomailta/ulkomaille), jotka ovat voineet tarkentua. Vuoden 2013 toista neljännestä koskevat kansantalouden tiedot julkaistaan 5.9.2013, jolloin myös aiempia neljänneksiä tarkennetaan.

Neljännesvuositiedot voivat täsmäytys- ja kausitasoitusmenetelmistä johtuen tarkentua hieman koko aikasarjan osalta jokaisen julkistuksen yhteydessä. Suurimmat tarkentumiset tapahtuvat kuitenkin neljänneksen julkistusta seuraavan 2-3 vuoden aikana, koska vuositilinpidon lopulliset tiedot julkaistaan noin kahden vuoden viiveellä tilastovuoden päättymisestä. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta.

Laatuseloste on nähtävissä Tilastokeskuksen sivuilla: http://tilastokeskus.fi/til/ntp/laa.html

Kansantalouden neljännesvuositilinpidon menetelmäkuvaus: http://tilastokeskus.fi/til/ntp/men.html

Neljännesvuositilinpidon taulukkopaketti on saatavilla ilmaiseksi: http://tilastokeskus.fi/til/ntp/tup.html


Lähde: Kansantalouden tilinpito 2013, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pasi Koikkalainen 09 1734 3332, Samu Hakala 09 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 5.6.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. 1. vuosineljännes 2013, 1. Suomen talous edelleen taantumassa, teollisuuden tuotanto laski roimasti ensimmäisellä neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ntp/2013/01/ntp_2013_01_2013-06-05_kat_001_fi.html