Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen opetustunnit koulutuksen pääasiallisen sisällön ja koulutustyypin mukaan 2010

Koulutuksen sisältö Koulutustyyppi
Ammatil-
linen lisä-
koulutus, ei oppi-
sopimus
Ammatil-
linen lisä-
koulutus, oppi-
sopimus
Työvoima-
poliittinen
aikuis-
koulutus
Työn-
antajan
tilaamat
kurssit
Vapaana
sivistys-
työnä järjestetty
koulutus
Avoin ammatti-
korkea-
koulu-
opetus
Avoin
yliopisto-
opetus
Muut koulutukset Yhteensä
Yhteensä 512 003 39 774 1 298 045 386 603 2 886 030 262 435 72 182 283 909 5 740 981
Yleissivistävä koulutus 22 272 - 63 262 1 961 40 628 527 342 34 365 163 357
Humanistinen ja kasvatusala 49 721 473 318 662 33 960 561 632 21 040 40 180 18 565 1 044 233
Kultuuriala 17 962 51 5 598 3 618 1 511 599 21 306 8 078 33 004 1 601 216
Yhteiskuntat., liiketal. ja hallinnon ala 68 931 4 770 92 184 43 175 87 021 83 624 15 093 40 387 435 185
Luonnontie-
teiden ala
52 384 1 287 33 646 15 408 104 455 34 113 717 3 906 245 916
Tekniikan ja liikenteen ala 101 730 7 508 435 955 125 567 30 866 23 146 285 54 463 779 520
Luonnonvara- ja ympäristöala 18 351 3 634 3 674 5 008 10 808 3 302 420 11 972 57 169
Sosiaali, terveys- ja liikunta-ala 129 942 15 569 71 880 125 090 471 583 51 450 5 800 26 568 897 882
Matkailu, ravitsemus- ja talousala 10 136 6 078 40 340 10 967 25 340 23 913 260 9 730 126 764
Muu koulutus 40 574 404 232 844 21 849 42 098 14 1 007 50 949 389 739

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Auvinen (09) 1734 3569, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppilaitosten aikuiskoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4535. 2010, Liitetaulukko 1. Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen opetustunnit koulutuksen pääasiallisen sisällön ja koulutustyypin mukaan 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/oaiop/2010/oaiop_2010_2011-12-14_tau_001_fi.html