Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.1.2012

Antalet studerande i examensinriktad utbildning 1,25 miljoner

Det totala antalet studerande i examensinriktad utbildning var 1,25 miljoner år 2011. På basis av de preliminära uppgifterna för år 2011 var antalet studerande oförändrat jämfört med året innan. Antalet studerande sjönk i grundskole- och gymnasieutbildning men ökade inom yrkes- och yrkeshögskoleutbildning. Inom universitetsutbildning skedde inga större förändringar. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Studerande i examensinriktad utbildning 2004–2011 (2011 preliminär uppgift)

Studerande i examensinriktad utbildning 2004–2011 (2011 preliminär uppgift)

År 2010 uppgick antalet nya studerande till 271 000 och antalet studerande som avlagt examen till 216 000. Av nya studerande var 52 procent kvinnor och av dem som avlagt examen 54 procent.

Denna statistik beskriver den examensinriktade utbildningen som en helhet med enhetliga begrepp och klassificeringar. Statistiken innehåller uppgifter om alla utbildningssektorer. Uppgifter i anknytning till ämnet publiceras på Statistikcentralens webbplats i statistiken över för- och grundskoleundervisning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, universitetsutbildning och vuxenutbildning vid läroanstalter.


Källa: Utbildning Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, Irma Suovirta (09) 1734 3280, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (215,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina [e-publikation].
ISSN=2737-0402. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/2011/opiskt_2011_2012-01-26_tie_001_sv.html