Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Finlands befolkning och studerande inom utbildning efter grundnivå efter utbildningssektor och åldersgrupp år 2012 1)

Ålder Befolkning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Yrkeshögskoleutbildning Universitetsutbildning
–15 952 010 371 61 - -
16–20 328 854 101 923 108 311 17 985 13 988
21–25 335 657 2 663 43 499 64 622 57 150
26–30 348 247 976 29 084 24 235 41 104
31–35 342 053 453 23 104 12 372 22 933
36–40 322 075 255 19 672 7 712 12 330
41–45 339 678 172 18 365 5 664 7 619
46–50 375 395 165 16 904 4 543 5 904
51–55 370 704 129 11 641 2 114 3 974
56–60 381 799 104 4 925 551 2 329
60– 1 188 640 199 848 78 1 710
1) I tabellen har folkmängder efter åldersgrupp från år 2012 jämförts med de uppgifter om antal studerande som erhållits från läroanstalterna år 2012. I antalen studerande ingår personer som inte hör till Finlands befolkning. Mera information om Finlands befolkning finns på befolkningsstatistikens ingångssida (http://www.tilastokeskus.fi/til/vaerak/index_sv.html).

Källa: Utbildning Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Vainio 09 1734 2915, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 29.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina [e-publikation].
ISSN=2737-0402. 2012, Tabellbilaga 4. Finlands befolkning och studerande inom utbildning efter grundnivå efter utbildningssektor och åldersgrupp år 2012 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/2012/opiskt_2012_2014-01-29_tau_004_sv.html