Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Studerande i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor 2014 och 2015

Utbildningssektor 2014 2015 Förändring
2014–2015,
%
Totalt  1 273 172  1 274 593 0
För-, grund- och tilläggsutbildning i grundskola 542 932 546 065 1
Grund- och tilläggsutbildning för vuxna 2 112 2 220 5
Gymnasieutbildning 103 914 104 060 0
Yrkesutbildning 1) 321 736 325 085 1
Yrkeshögskoleutbildning 138 719 139 727 1
Universitetsutbildning 163 759 157 436 –4
1) Uppgifterna för yrkesutbildningen är från hela kalenderåret. Uppgifterna för övriga utbildningssektorer är per den 20.9.

Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina [e-publikation].
ISSN=2737-0402. 2015, Tabellbilaga 1. Studerande i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor 2014 och 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/2015/opiskt_2015_2016-11-29_tau_001_sv.html