Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Studerande i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor 2016 och 2017

Utbildningssektor 2016 2017 Förändring
2016–2017,
%
Totalt   1 280 032   1 286 123 0,5
För-, grund- och tilläggsutbildning i grundskola 550 236 556 742 1,2
Grund- och tilläggsutbildning för vuxna 2 984 4 160 39,4
Gymnasieutbildning 103 550 103 753 0,2
Yrkesutbildning 1) 327 734 326 952 -0,2
Yrkeshögskoleutbildning 140 792 141 254 0,3
Universitetsutbildning 154 736 153 262 -1,0
1) Uppgifterna för yrkesutbildningen är från hela kalenderåret. Uppgifterna för övriga utbildningssektorer är per den 20.9.

Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina [e-publikation].
ISSN=2737-0402. 2017, Tabellbilaga 1. Studerande i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor 2016 och 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/2017/opiskt_2017_2018-11-29_tau_001_sv.html