Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.11.2020

Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä 1,29 miljoonaa

Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä oli 1,29 miljoonaa vuonna 2019. Määrä on 0,3 prosenttia suurempi kuin vuonna 2018. Opiskelijamäärä kasvoi peruskouluopetuksessa sekä lukio-, ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoulutuksessa. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijamäärä väheni. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen koulutustilastoihin.

Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2005–2019 1)

Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2005–2019 1)
1)Tiedot ovat tilanteesta 20.9. paitsi ammatillisen koulutuksen tiedot, jotka ovat kalenterivuodelta vuodesta 2013 alkaen ja näyttötutkintoon valmistavan ja oppisopimuskoulutuksen osalta jo vuodesta 2004 alkaen.

Vuonna 2019 uusia opiskelijoita oli 290 300, mikä on 1,8 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Aloittaneiden määrä laski ainoastaan perusopetuksessa, kaikilla muilla koulutussektoreilla määrä kasvoi: lukiokoulutuksessa 6 prosenttia, ammatillisessa koulutuksessa prosentin, ammattikorkeakoulutuksessa 2 prosenttia ja yliopistokoulutuksessa 3 prosenttia.

Vuonna 2019 tutkinnon suorittaneita oli 220 800, mikä on 2,7 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuotena. Lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa tutkinnon suorittaneita oli edellisvuotista vähemmän, perusopetuksessa sekä ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoulutuksessa edellisvuotista enemmän.

Naiset enemmistönä perusasteen jälkeisessä koulutuksessa

Uusista opiskelijoista naisia oli 54 prosenttia ja tutkinnon suorittaneista 54 prosenttia. Kaikista opiskelijoista naisia oli 51 prosenttia. Naiset olivat enemmistönä uusissa opiskelijoissa, opiskelijoissa ja tutkinnon suorittaneissa kaikilla perusasteen jälkeisillä koulutussektoreilla.

Ammatillisen tutkinnon suoritti 71 600 vuonna 2019, heistä naisia oli 54 prosenttia. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneista oli naisia 52 prosenttia, ammattitutkinnon suorittaneista 61 prosenttia ja erikoisammattitutkinnon suorittaneista 58 prosenttia.

Sekä ylioppilastutkinnon että yliopistotutkinnon suorittaneista oli naisia 58 prosenttia vuonna 2019.

Naisten ja miesten vuonna 2019 suorittamat tutkinnot

Naisten ja miesten vuonna 2019 suorittamat tutkinnot

Ulkomaalaiset ja vieraskieliset opiskelijat

Perusasteen jälkeisessä tutkintoon johtavissa koulutuksessa oli 50 100 ulkomaalaista opiskelijaa vuonna 2019. Määrä on 7 prosenttia kaikista opiskelijoista. Ulkomaalaisella opiskelijalla tarkoitetaan henkilöä, jonka kansalaisuus on muu kuin suomi. Eniten ulkomaalaisia opiskelijoita oli ammatillisessa koulutuksessa, 9 prosenttia, ja vähinten lukiokoulutuksessa, 2 prosenttia. Ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoulutuksessa ulkomaalaisia opiskelijoita oli 7 prosenttia.

Vuonna 2019 perusasteen jälkeisessä tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli 78 200 vieraskielistä opiskelijaa. Määrä on 11 prosenttia kaikista opiskelijoista. Vieraskielisellä opiskelijalla tarkoitetaan henkilöä, jonka äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Vieraskielisiä opiskelijoita oli lukiokoulutuksessa 7 prosenttia, ammatillisessa koulutuksessa 13 prosenttia ja ammattikorkeakoulu- sekä yliopistokoulutuksessa molemmissa 10 prosenttia.

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot -tilasto kuvaa tutkintotavoitteisen koulutuksen kokonaisuutta yhtenäisin käsittein ja luokituksin. Tilastossa on tietoja kaikista koulutussektoreista. Aiheeseen liittyviä tietoja julkaistaan myös tilaston tietokantataulukoissa sekä esi- ja peruskouluopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulukoulutuksen, yliopistokoulutuksen ja oppilaitosten aikuiskoulutuksen tilastojen sivuilla. Näiden lisäksi Väestön koulutusrakenne -tilastossa on tietoja tutkinnon suorittaneista mm. sukupuolen, ikäryhmän ja alueen mukaan.


Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (224,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.11.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijat ja tutkinnot [verkkojulkaisu].
ISSN=2737-0399. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opiskt/2019/opiskt_2019_2020-11-26_tie_001_fi.html