Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 15.5.2009

Studentexamen avläggs av nästan 90 procent, yrkesexamen och högskoleexamen av mer än 70 procent av dem som inlett studier

Enligt Statistikcentralen hade nästan 90 procent av de studerande som inledde sina gymnasiestudier år 2001 avlagt studentexamen fram till slutet av år 2007. Av de nya studerandena på den grundläggande yrkesutbildningen hade 73 procent avlagt yrkesinriktad examen inom samma tid. Fram till slutet av år 2007 hade 71 procent av de yrkeshögskolestuderande som för tolv och ett halvt år sedan inledde sina studier avlagt yrkeshögskoleexamen. Av de nya universitetsstuderandena avlade 77 procent högre eller lägre högskoleexamen inom samma tid.

Sett på kort sikt är variationerna i genomströmning större för de olika sektorerna. För studentexamen var genomströmningen inom tre och ett halvt år nästan 80 procent och för yrkesinriktad grundexamen 62 procent. Yrkeshögskoleexamen för unga avlades inom fyra och ett halvt år av 40 procent av de nya studerandena. Genomströmningen för de nya studerande som avlade universitetsexamen inom fem och ett halvt år var 33 procent.

Inom yrkesutbildningen var genomströmningen tre och ett halvt år efter att studierna inletts störst inom det humanistiska och det pedagogiska området samt inom social-, hälso- och idrottsområdet, där 67 procent hade avlagt en yrkesinriktad examen inom området. Den lägsta genomströmningen hade det naturvetenskapliga området, 49 procent. När det gäller yrkeshögskolestuderande som inlett sina studier år 2003 var genomströmningen efter fyra och ett halvt år störst inom social- och hälso- och idrottsområdet, 65 procent. Den lägsta genomströmningen fanns inom teknik och kommunikation, 20 procent. Av de nya universitetsstuderande som inledde sina studier år 2002 avlade relativt sett flest högre högskoleexamina inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området och minst inom teknik och kommunikation fram till slutet av år 2007.

Bland män var genomströmningen inom alla utbildningssektorer lägre än bland kvinnor. Inom gymnasieutbildningen och den grundläggande yrkesutbildningen var genomströmningen bland män bara några procentenheter lägre än bland kvinnor, men skillnaden är betydligt större ifråga om högskoleexamina. Tolv och ett halvt år efter att utbildningen inletts hade 64 procent av männen avlagt yrkeshögskoleexamen och 78 procent av kvinnorna. Högre eller lägre högskoleexamen inom tolv och ett halvt år avlades av 69 procent av männen och 83 procent av kvinnorna.

Genomströmningen efter utbildningssektor under olika referensperioder före utgången av år 2007

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Annika Latva-Äijö (09) 1734 3273, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2007/opku_2007_2009-05-15_tie_001_sv.html