Finlands officiella statistik

Sysselsättning bland studerande

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Hälften av alla studerande arbetar vid sidan av studierna
12.3.2021
Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik arbetade hälften av minst 18-åriga studerande vid sidan av studierna år 2019. Vanligast var det att arbeta vid sidan av universitets- och yrkeshögskolestudier. Av universitetsstuderandena hade 55 procent ett anställningsförhållande vid sidan av studierna och av yrkeshögskolestuderandena 58 procent. Av de studerande inom yrkesutbildning arbetade 47 procent vid sidan av studierna och av de studerande inom gymnasieutbildning 33 procent.

Beskrivning: Statistiken beskriver sysselsättningen under studietiden bland studerande som slutfört utbildning på grundskolenivå. Uppgifterna, som beskriver sysselsättningen bland studerande, produceras genom att Statistikcentralens individbaserade studiematerial sammanslås med uppgifterna i sysselsättningsstatistiken. Inga enkäter görs bland de studerande. I statistiken finns ett flertal uppgifter om studerandenas utbildning och förvärvsarbete. Statistikuppgifterna har producerats årligen sedan år 1995. År 2005 ändrades statistikens population på så sätt att bara 18-åriga studerande och äldre inkluderas. Statistiken för åren 1995–2004 innehåller uppgifter om sysselsättning bland studerande som är yngre än 18 år om inte annat nämns. I enlighet med statistiklagen är de personuppgifter som statistiken bygger på sekretessbelagda, medan själva statistiken i regel är offentlig.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetsmarknaden, studerande, sysselsättning, utbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning bland studerande [e-publikation].
ISSN=1799-0009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opty/index_sv.html