Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Palveluerien liikevaihto toimialoittain 2008–2011, 1000 euroa

Palveluerät toimialoittain 2008 (1000 euroa) 2009 (1000 euroa) 2010 (1000 euroa) 2011 (1000 euroa)
Tietotekniset palvelut (TOL 582, 62, 631)        
Ohjelmointipalvelut ja muut tietotekniset palvelut 2 015 648 1 906 385 1 576 357 1 849 309
Tietotekniset konsultointipalvelut 916 876 908 603 1 206 498 859 228
Tietojenkäsittelylaitteistojen hallintapalvelut ja ylläpito 858 188 824 704 1 139 201 1 241 649
Tietojenkäsittely- ja internet-palvelinpalvelut 601 329 679 957 431 578 392 733
Tietokoneohjelmien käyttöoikeuksiin liittyvät lisensointipalvelut (ei sovellusten ja ohjelmistojen vuokrauspalvelut) 292 249 217 422 295 666 443 413
Ohjelmistojen ja laitteistojen jälleenmyynti 276 491 325 755 307 614 258 256
Verkosta ladattavien ja online-ohjelmistojen kustannuspalvelut 118 731 145 554 189 977 207 083
Pakkauksissa toimitettavien ohjelmistojen kustannuspalvelut 83 020 49 506 19 798 31 569
Muut tuotteet ja palvelut 157 259 107 423 145 053 187 433
Yhteensä 5 319 791 5 191 808 5 311 742 5 470 672
Mainos- ja mediatoimistojen palvelut (TOL 731)        
Painettujen tiedotusvälineiden mainostilan tai -ajan myynti ja välittäminen 216 753 292 843 131 142 223 756
Täyden palvelun mainospalvelut 202 794 166 976 141 998 291 048
Television ja radion mainostilan tai -ajan myynti ja välittäminen 169 213 210 908 173 580 217 790
Muun mainostilan tai -ajan myynti ja välittäminen 109 740 70 212 111 965 158 043
Muut mainospalvelut 96 301 22 161 28 479 101 879
Suoramarkkinointi ja -mainontapalvelut 74 005 66 842 37 107 29 029
Mainonnan suunnittelupalvelut 66 761 31 262 24 015 125 968
Internetin mainostilan tai -ajan myynti ja välittäminen 50 694 83 866 65 653 94 541
Muut tuotteet ja palvelut 49 226 44 068 26 254 57 951
Yhteensä 1 035 487 989 137 740 193 1 300 005
Henkilöstöpalvelut (TOL 78)        
Teollisuuden henkilöstön vuokrauspalvelut 221 121 141 086 212 186 273 210
Hotelli- ja ravintola-alan henkilöstön vuokrauspalvelut 188 651 130 204 178 438 209 856
Terveydenhoito- ja sosiaalialan henkilöstön vuokrauspalvelut 187 168 174 108 91 835 153 390
Kaupan alan henkilöstön vuokrauspalvelut 108 966 86 420 91 819 126 418
Muun toimistohenkilöstön vuokrauspalvelut 95 391 80 362 75 266 89 845
Rakennusalan henkilöstön vuokrauspalvelut 94 774 82 886 84 463 124 775
Kuljetus-, varasto- ja logistiikka-alan henkilöstön vuokrauspalvelut 81 577 85 221 134 319 117 594
Tietotekniikka- ja televiestintäalan henkilöstön vuokrauspalvelut 72 577 63 122 54 923 64 330
Muun henkilöstön vuokrauspalvelut 52 921 32 619 37 628 96 823
Henkilöstön rekrytointipalvelut (pl. johtohenkilöiden rekrytointipalvelut) 46 776 16 382 15 627 25 434
Call ja contact center henkilöstön vuokrauspalvelut 36 015 43 434 82 362 83 008
Taloushallinnon henkilöstön vuokrauspalvelut 33 744 34 699 48 879 62 961
Markkinoinnin ja myynnin henkilöstön vuokrauspalvelut 27 767 10 629 46 885 21 414
Muut henkilöstön hankintapalvelut 21 458 20 520 35 000 15 041
Johtohenkilöiden rekrytointipalvelut 10 743 21 062 17 018 21 327
Muut tuotteet ja palvelut 116 630 137 490 42 794 26 889
Yhteensä 1 396 279 1 160 243 1 249 442 1 512 314
Lakiasiainpalvelut (TOL691)        
Lainopilliset oikeudenkäyntiasiamies- ja avustajapalvelut yhtiö- ja kauppaoikeutta koskevissa oikeudellisissa asioissa 140 643 1) 129 954
Patentteja ja teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat lainopilliset palvelut 108 049 109 415
Muut lainopilliset palvelut 71 511 96 181
Lainopilliset oikeudenkäyntiasiamies- ja avustajapalvelut siviilioikeutta koskevissa oikeudellisissa asioissa 31 597 30 031
Huutokauppoihin liittyvät lainopilliset palvelut 26 779 3 407
Lainopilliset oikeudenkäyntiasiamies- ja avustajapalvelut työoikeutta koskevissa oikeudellisissa asioissa 19 673 20 395
Lainopilliset oikeudenkäyntiasiamies- ja avustajapalvelut rikosoikeudellisissa asioissa 18 133 18 219
Välimies- ja sovittelupalvelut 16 365 13 638
Muut tuotteet ja palvelut 7 328 1 527
Yhteensä 440 078 422 767
Laskentatoimen, kirjanpidon ja tilintarkastuksen palvelut (TOL 692)        
Laskentatoimen tarkastuspalvelut, rahoituslaskelmien laadintapalvelut, kirjanpitopalvelut 307 766 321 666
Tilintarkastuspalvelut 146 155 173 119
Palkanlaskentapalvelut 75 082 118 461
Veroneuvontapalvelut 65 279 68 929
Muut laskentatoimen palvelut 28 623 75 362
Maksukyvyttömyyteen ja konkurssipesän hallintoon liittyvät palvelut 6 961 4 655
Muut tuotteet ja palvelut 84 348 54 624
Yhteensä 714 214 816 816
Liikkeenjohdon konsultointi (TOL 702)        
Tietotekniset konsultointipalvelut 184 845 348 349
Muut liike-elämän konsultointipalvelut 178 705 126 951
Strategiseen liikkeenjohtoon liittyvät konsultointipalvelut 175 408 190 414
Suhdetoiminta- ja viestintäpalvelut 102 958 30 550
Liiketoimintaprosessiin liittyvät johdon palvelut 65 325 70 915
Taloushallinnon konsultointipalvelut (pl. yhtiöverotukseen liittyvät) 53 229 16 060
Henkilöstöhallinnon konsultointipalvelut 52 283 76 940
Muut projektinhoitopalvelut (pl. rakennushankkeiden projektinhoitopalvelut) 62 291 24 093
Markkinoinnin konsultointipalvelut 46 194 47 600
Toimitusketjuun ja liittyvät konsultointipalvelut ja muu yrityshallinnon konsultointi 2 935 46 201
Muut tuotteet ja palvelut 225 002 249 320
Yhteensä 1 149 175 1 227 393
Arkkitehtipalvelut (TOL 7111)        
Liike- ja toimistorakennushankkeisiin liittyvät arkkitehtipalvelut 2) 50 757 80 771
Asuinrakennushankkeisiin liittyvät arkkitehtipalvelut 36 171 40 024
Muihin rakennushankkeisiin liittyvät arkkitehtipalvelut 18 722 39 556
Teollisuusrakennushankkeisiin liittyvät arkkitehtipalvelut 13 045 7 911
Kaupunkisuunnittelupalvelut ja maankäytön suunnittelupalvelut 9 838 19 839
Restaurointiin liittyvät arkkitehtipalvelut 9 461 6 892
Arkkitehtoniset neuvontapalvelut 1 479 1 692
Muut tuotteet ja palvelut 51 294 11 942
Yhteensä 190 766 208 627
Teknisen suunnittelun palvelut (TOL 7112)        
Teollisuus- ja tuotantohankkeisiin liittyvät tekniset palvelut 981 948 780 079
Rakennushankkeisiin liittyvät tekniset palvelut 356 224 427 474
Rakennushankkeiden projektinjohtopalvelut 295 271 300 830
Muihin hankkeisiin liittyvät tekniset palvelut 207 061 186 399
Sähköenergiahankkeisiin liittyvät tekniset palvelut 157 274 95 121
Liikennehankkeisiin liittyvät tekniset palvelut 157 094 146 854
Tekniset neuvontapalvelut 98 182 123 934
Vesihuolto- ja viemäröintihankkeisiin liittyvät tekniset palvelut 82 292 73 874
Geologiset, geofysikaaliset ja niiden kaltaiset tieteelliset maaperätutkimus- ja konsultointipalvelut 49 098 49 472
Jätehuoltohankkeisiin liittyvät tekniset palvelut (ongelmajäte ja tavanomainen jäte) 32 131 18 320
Muut tuotteet ja palvelut 227 386 274 380
Yhteensä 2 643 959 2 476 736
Markkinatutkimuspalvelut (TOL 732)        
Markkinatutkimuspalvelut: kvantitatiiviset kertaluonteiset kyselytutkimukset 35 859 23 457
Markkinatutkimuspalvelut: kvantitatiiviset jatkuvat ja toistuvat kyselytutkimukset 30 074 33 667
Muut markkinatutkimuspalvelut 16 660 19 817
Markkinatutkimuspalvelut: kvalitatiiviset kyselytutkimukset 7 580 15 073
Mielipideselvityspalvelut 1 675 4 084
Muut tuotteet ja palvelut 2 392 2 476
Yhteensä 94 239 98 575
Tekninen testaus- ja analysointi (TOL 712)        
Tieliikenneajoneuvojen tekniset tarkastuspalvelut 154 280 122 784
Muut tekniset testaus- ja analysointipalvelut 88 236 109 907
Koostumuksen ja puhtauden testaus- ja analysointipalvelut 38 491 29 920
Mekaanisten ja sähköisten kokonaisjärjestelmien testaus- ja analysointipalvelut 28 789 24 484
Fyysisten ominaisuuksien testaus- ja analysointipalvelut 28 381 12 066
Muut tuotteet ja palvelut 32 873 14 363
Yhteensä 371 049 313 524
1) Toimialan tiedot kysytään parillisina vuosina
2) Toimialan tiedot kysytään parittomina vuosina

Lähde: Yrityspalvelut 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Vilppu Salovaara 09 1734 2791, hyodyketilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 3.10.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen hyödyketilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-2129. 2011, Liitetaulukko 1. Palveluerien liikevaihto toimialoittain 2008–2011, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/palhy/2011/palhy_2011_2012-10-03_tau_001_fi.html