Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Statistik över regional företagsverksamhet.

Uppgifterna i områdes- och näringsgrensstatistik över tjänster ingår framöver i statistik över regional företagsverksamhet (13.8.2014)
Uppgifterna i områdes- och näringsgrensstatistik över tjänster publiceras fr.o.m. år 2013 som en del av statistik över regional företagsverksamhet på adressen http://www.stat.fi/til/alyr/index_sv.html. Områdes- och näringsgrensstatistik över tjänster publiceras inte längre som en separat statistikgren fr.o.m. statistikåret 2013.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Områdes- och näringsgrensstatistik över tjänster [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pata/index_sv.html