Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Alueellinen yritystoimintatilasto -tilaston sivuilla.

Kuvaus

Palveluiden alue- ja toimialatilastotilasto kuvaa palveluiden toimialojen rakenteita ja rakenteiden muutoksia. Tilaston perusmuuttujia ovat henkilöstötiedot sekä tuotannon brutto- ja jalostusarvo. Tiedot on luokiteltu toimialoittain ja maakunnittain.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palveluiden alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-7541. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pata/meta.html