Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kansantalouden tilinpito -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 2. Kiinteän pääoman nettokanta 1998-2009, milj. euroa, vuoden 2000 hintoihin

pääomatavaratyyppi vuosi
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Aineellinen kiinteä pääoma: 336 384 341 437 347 179 353 089 357 687 362 596 368 682 374 861 381 522 390 931 399 959 404 658
- asuinrakennukset 142 190 145 171 148 476 150 740 152 862 155 695 159 335 163 286 167 534 171 616 174 592 176 225
- muut talorakennukset 89 495 90 692 92 226 94 089 95 774 97 065 98 326 99 861 101 437 104 245 107 449 109 022
- maa- ja vesirakennukset ja muut rakennelmat 45 710 46 010 46 316 46 711 47 040 47 316 47 679 47 809 47 962 48 385 48 860 49 334
- kuljetusvälineet 12 492 12 526 12 415 12 478 12 218 11 915 12 120 12 232 12 468 12 572 12 815 12 774
- koneet, laitteet ja kalusto 46 497 47 038 47 746 49 071 49 793 50 605 51 222 51 673 52 121 54 113 56 243 57 303
Aineeton kiinteä pääoma 2 959 3 227 3 520 3 899 4 044 4 462 4 559 4 903 5 283 5 594 5 643 5 296
Maan perusparannukset ym. 5 160 5 042 4 930 4 840 4 747 4 671 4 586 4 536 4 514 4 475 4 403 4 406
Kiinteä pääoma yhteensä 344 503 349 706 355 629 361 828 366 478 371 729 377 827 384 300 391 319 401 000 410 005 414 360

Lähde: Pääomakanta 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Päivi Väisänen (09) 1734 3312, skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 28.01.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Pääomakanta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3797. 2009, Liitetaulukko 2. Kiinteän pääoman nettokanta 1998-2009, milj. euroa, vuoden 2000 hintoihin . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pka/2009/pka_2009_2011-01-28_tau_002_fi.html