Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Det lagstadgade barnavårdsstödet är ett månatligt stöd som betalas till familjer som ett sätt att från samhällets sida ekonomiskt stödja ordnandet av dagvården för barn under skolåldern och för barn som inleder sin skolgång. Stödet utges i form av stöd för hemvård (hemvårdsstöd), stöd för privat vård (privatvårdsstöd) eller partiell vårdpenning. Statistiken över barnavårdsstödet innehåller statistik över de familjer som fått barnavårdsstöd och de barn som omfattats av stöden samt över utbetalda stödbelopp. I statistiken över de kommuntillägg till hemvårdsstöd och privatvårdsstöd som kommunerna betalar ingår endast de kommuner som har ingått avtal om utbetalning med FPA.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Barnavårdsstöd [e-publikation].
Helsingfors: Folkpensionsanstalten [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plhtuki/meta_sv.html