Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 8,6 prosenttia heinä-syyskuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä 8,6 prosenttia suurempi kuin vastaavalla neljänneksellä vuotta aiemmin. Liikevaihdon kasvu pysyi lähes samana kuin kuluvan vuoden toisella neljänneksellä, jolloin kasvua edellisvuoden vastaavaan neljännekseen kertyi 8,8 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 8,4 9,2 8,8 8,6
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 6,5 6,4 7,1 6,0
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 5,4 6,7 6,5 7,0
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
11,9 12,6 11,0 11,5
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
9,0 10,4 11,1 8,1
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Liikevaihdon kasvuvauhti kiihtyi vuoden 2008 toisesta neljänneksestä kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne sekä kiinteistö- vuokraus- ja tutkimuspalvelut sekä liike-elämän palvelut toimialoilla mutta hidastui puolestaan majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden toimialalla.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu hidastui kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä heinä-syyskuussa. Toimialan liikevaihdon kasvu oli 6,0 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Kuluvan vuoden huhti-kesäkuussa toimiala kasvoi 7,1 prosenttia ja tammi-maaliskuussa 6,4 prosenttia vuoden 2007 vastaaviin ajanjaksoihin verrattuna.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden heinä-syyskuussa 7,0 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Alatoimialoista liikevaihdon lisäys oli voimakkainta vesiliikenteessä, jossa kasvua kertyi 13,9 prosenttia vuoden 2007 vastinneljännekseen verrattuna. Samaan aikaan muun maaliikenteen toimialakin kasvatti liikevaihtoaan 11,5 prosenttia. Posti- ja teleliikenteen liikevaihto sen sijaan supistui 1,7 prosenttia edellisvuoden heinä-syyskuusta.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana tuoreimmalla neljänneksellä. Toimialan liikevaihto oli 11,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Alatoimialoista voimakkaimmin vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä kasvoi muut palvelut liike-elämälle, peräti 15,7 prosenttia. Muista alatoimialoista työnvälitys- ja henkilöstönhankintapalvelut, tietojenkäsittelypalvelu sekä tekninen palvelu, testaus ja analysointi kasvoivat heinä-syyskuussa yli 10 prosenttia vuodentakaisesta vastaavasta ajanjaksosta.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä 8,1 prosenttia vuodentakaisesta. Kasvu hidastui jonkin verran kuluvan vuoden kahteen ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Alatoimialoista kasvua kertyi eniten ympäristönhuollossa, jossa liikevaihto kasvoi 10,7 prosenttia viime vuoden vastaavasta neljänneksestä.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon kehitys

Palvelualoista vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä kasvoi voimakkaimmin toimiala muut palvelut liike-elämälle, jonka liikevaihto kasvoi 15,7 prosenttia vuodentakaisesta. Työnvälitys ja henkilöstön hankinta ylsi 15,4 prosentin kasvuun ja tietojenkäsittelypalvelu ja vesiliikenne kasvoivat molemmat 13,9 prosenttia. Palvelualoilla heikointa liikevaihdon kehitys oli posti- ja teleliikenteessä, jossa liikevaihto supistui 1,7 prosenttia viime vuoden vastinneljänneksestä.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon vuosimuutokset vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä

Palvelualojen pitkän aikavälin suhdannekehitys

Palvelualojen liikevaihdon kasvu nopeutunut vuodesta 2004 lähtien

Palvelualojen liikevaihdon neljännesvuosimuutos on kasvanut tasaisesti viimevuosien aikana. Vuosina 2004 kasvu vaihteli 4-6 prosentin välillä, vuonna 2005 noin 5-7 ja vuonna 2006 noin 6-9 prosentin välillä. Vuoden 2006 heinäkuussa liikevaihdon kasvuvauhti ylitti 8 prosentin rajan, ja elokuussa liikevaihto nousi jo yli 9 prosenttia. Kuluvan vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana palvelualojen liikevaihdon kasvu on ollut samaa luokkaa kuin vuonna 2007. Lyhyitä hitaamman kasvun vaiheita on 2000-luvulla ollut kaksi: ensimmäinen vuosien 2001 ja 2002 vaihteessa ja toinen vuoden 2003 keväällä. Kasvu hidastui tuolloin lähes kaikilla palvelutoimialoilla yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia palveluita lukuun ottamatta.

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto viime vuodet hyvässä kasvussa

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys on ollut vaihdellut melkoisesti viimeisen yhdeksän vuoden aikana. Toimialan liikevaihto kasvoi erittäin voimakkaasti vuonna 2001, jonka jälkeen liikevaihdon kasvu hidastui selvästi vuoden 2002 alussa. Lyhyitä laskukausia toimialalla on ollut kaksi, vuosina 2000 ja 2003. Vuoden 2004 aikana liikevaihdon kehitys muuttui suotuisammaksi kasvun vaihdellessa 0-4 prosentin välillä. Vuoden 2005 alun jälkeen toimialan kasvu kiihtyi jälleen vuoden 2001 huippukasvun tasolle ja viimeisten neljän vuoden aikana toimialan kehitys on jatkunut suotuisana. Vuoden 2006 loppupuolella liikevaihdon kasvuvauhti ylitti 8 prosentin rajan. Vuonna 2007 hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvoi on vuonna 7 prosenttia vuoteen 2006 verrattuna ja vuoden 2008 tammi-syyskuussa toimialan kasvu oli niin ikään 7 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihto tasaisessa kasvussa

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla kasvu on ollut voimakkainta 2000-luvun alussa, jolloin päästiin jo lähelle 14 prosentin kasvulukemia. Kehitys hidastui merkittävästi vuosien 2001 ja 2002 taitteessa sekä vuoden 2003 puolivälissä, jolloin liikevaihdon kasvu jäi hitaimmillaan vajaaseen prosenttiin. Vuoden 2003 loppupuolella kasvuvauhti taas kiihtyi ja tavoitteli 8 prosentin rajaa vuonna 2004. Viime vuosien aikana kasvu on pysytellyt pääosin noin 3-5 prosentin tuntumassa. Vuoden 2007 alkupuolella liikevaihdon kasvu ylsi jo yli 8 prosenttiin. Toimialan koko vuoden 2007 kasvu oli 7 prosenttia vuoteen 2006 verrattuna. Kasvu on jatkunut yhtä vahvana vuonna 2008, jolloin tammi-syyskuun kasvu vuoden 2007 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna oli niin ikään 7 prosenttia.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluiden sekä liike-elämän palveluiden liikevaihto vielä vahvassa kasvussa

Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluiden sekä liike-elämän palveluiden toimialan liikevaihdon kehitys on ollut nousujohteista vuodesta 2003 lähtien. Toimialan liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuosina 2000 ja 2001, jolloin yllettiin yli 10 prosentin kasvulukuihin. Vuosina 2002-2003 kehitys oli maltillisempaa. Vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä kasvuvauhti kiihtyi jälleen yli 10 prosentin ja on kehittynyt suotuisasti siitä lähtien. Vuoden 2007 puolivälissä yllettiin hetkellisesti jo 14 prosentin kasvuvauhtiin.

Vuonna 2007 toimialan liikevaihto kasvoi 13 prosenttia vuoteen 2006 verrattuna. Kuluvan vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana kasvua on kertynyt 12 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verraten.

Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluiden sekä liike-elämän palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihdon kasvu nopeutunut

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto on kasvanut vuodesta 2000 lähtien. Liikevaihdon kehitys on ollut ajoittain melko voimakasta ja muutosvauhti pienimmilläänkin 4 prosentin tuntumassa.

Toimialan kasvu nopeutui erityisesti vuosien 2004 ja 2005 vaihteessa ja vuoden 2006 alussa, jolloin ylitettiin 8 prosentin kasvuvauhti. Liikevaihdon kehitykseen vuonna 2004 vaikutti voimakkaimmin henkilöstöltään toimialan suurimpien (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten kehitys. Vuoden 2005 puolella toimialan kasvu hidastui edellisen vuoden lukemista. Kehityksen takana olivat erityisesti suuret yritykset, joiden kasvu miltei pysähtyi. Vuosina 2005 ja 2007 toimialan liikevaihto on ollut noin 8 prosentin tasaisessa kasvussa. Vuoden 2008 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä toimialan liikevaihto on kasvanut peräti 10 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi


Päivitetty 15.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. syyskuu 2007, Palvelualojen liikevaihto kasvoi 8,6 prosenttia heinä-syyskuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2007/09/plv_2007_09_2008-12-15_kat_001.html