Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2020, marraskuu

Julkaistu: 13.3.2009

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 4,8 prosenttia loka-joulukuussa

Palvelualojen liikevaihto oli vuoden 2008 loka-joulukuussa 4,8 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä syyskuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla liikevaihdon lisäys oli 8,1 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja tiedot on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Palvelualojen päätoimialoista liikevaihdon kasvuvauhti oli nopeinta kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa, jossa liikevaihto oli loka-joulukuussa 7,8 prosenttia vuodentakaista vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto lisääntyi tuoreimmalla kolmen kuukauden jaksolla 4,5 prosenttia. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla kasvua kertyi loka-joulukuussa 1,4 prosenttia. Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden toimialalla liikevaihto nousi 7,6 prosenttia.

Talouden heikkeneminen näkyy vuoden 2008 lopulla. Joulukuussa palvelualojen yhteenlasketun liikevaihdon kasvu oli noin kolme prosenttia edellisvuoden joulukuusta. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu hiipui vajaaseen kahteen prosenttiin. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihto pysyi marraskuun tapaan laskusuuntaisena. Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluidenkin kasvu tasaantui joulukuussa.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot ja uusimman kuukauden vuosimuutos, % (TOL 2002)


Kolmen kuukauden vuosimuutokset % * Uusimman kuukauden vuosimuutos
1-3/2008 4-6/2008 7-9/2008 10-12/2008 12/2008
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 9,3 8,7 8,1 4,8 3,1
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 6,5 7,1 5,5 4,5 1,7
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 6,7 6,6 7,4 1,4 -1,3
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
12,7 10,8 9,9 7,8 9,0
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
10,4 11,2 8,4 7,6 5,5
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Tässä tilastossa otetaan tammikuuta 2009 koskevista tiedoista lähtien käyttöön toimialaluokitus TOL 2008 ja perusvuosi 2005=100. Palvelualojen liikevaihtokuvaajan siirtymisestä TOL 2008 -toimialuokitukseen on uutinen tilaston kotisivulla.

Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2008, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Katja Äijö (09) 1734 2659,palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 13.3.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. joulukuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2008/12/plv_2008_12_2009-03-13_tie_001.html