Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 13.3.2009

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 4,8 procent under oktober-december

Omsättningen inom servicenäringarna var 4,8 procent större under oktober-december 2008 jämfört med motsvarande period året innan. Under den föregående tremånadersperioden, som tog slut i september, var ökningen av omsättningen 8,1 procent. Servicenäringarna innehåller inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Av huvudnäringarna var omsättningsökningen snabbast inom fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet samt företagstjänster, där omsättningen under oktober-december var 7,8 procent större än under motsvarande period året innan. Omsättningen inom hotell- och restaurangverksamheten ökade under den senaste tremånadersperioden med 4,5 procent. Inom transport, magasinering och kommunikation var ökningen 1,4 procent under oktober-december. Omsättningen inom andra samhälleliga och personliga tjänster ökade med 7,6 procent.

Försvagningen av ekonomin syns i slutet av år 2008. I december var den totala omsättningsökningen inom servicenäringarna omkring tre procent från december året innan. Omsättningsökningen inom hotell- och restaurangverksamheten avtog till något under två procent. Omsättningen av transport, magasinering och kommunikation avtog liksom i november. Tillväxten inom andra samhälleliga och personliga tjänster planade ut i december.

Arbetsdagskorrigerad årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna, tremånaders medeltal och årsförändring för december, % (TOL 2002)


Tremånaders årsförändringar % Månadens årsförändring
1-3/2008 4-6/2008 7-9/2008 10-12/2008 12/2008
Servicenäringarna totalt (exkl. handel) 9,3 8,7 8,1 4,8 3,1
- Hotell- och restaurangverksamhet 6,5 7,1 5,5 4,5 1,7
- Transport, magasinering och kommunikation 6,7 6,6 7,4 1,4 -1,3
- Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet samt företagstjänster 12,7 10,8 9,9 7,8 9,0
- Andra samhälleliga och personliga tjänster 10,4 11,2 8,4 7,6 5,5
*) I tremånaders årsförändringen jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande månader föregående år.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 och basåret 2005=100 införs i denna statistik fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. På ingångssidan till statistiken finns nyheter om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008.

Källa: Omsättning inom servicenäringarna 2008, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö (09) 1734 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 13.3.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. december 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2008/12/plv_2008_12_2009-03-13_tie_001_sv.html