Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 15.4.2009

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 1,6 procent under november-januari

Omsättningen inom servicenäringarna var 1,6 procent större under perioden november 2008-januari 2009 jämfört med motsvarande period året innan. Tillväxten avtog tydligt eftersom ökningen av omsättningen var 7,6 procent under den föregående tremånadersperioden som tog slut i oktober. När det gäller servicenäringarna noteras den sämre ekonomiska situationen i synnerhet i slutet av den aktuella perioden. Under denna tidpunkt avtar utvecklingen av omsättningen inom flera näringsgrenar eller vänder nedåt. Servicenäringarna innehåller inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Under den aktuella perioden vände omsättningen inom transport och magasinering nedåt och var 3,4 procent mindre än året innan. Omsättningen inom näringsgrenar inom informations- och kommunikationsverksamhet ökade med 3,9 procent från året innan. Omsättningen inom verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik var under november-januari 2,8 procent större än under motsvarande period året innan. När det gäller uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster ökade omsättningen under november-januari med 3,7 procent från året innan. Omsättningen ökade snabbast inom näringsgrenen för kultur, nöje och fritid, där omsättningen under november-januari var 8,9 procent större än under motsvarande period året innan. När det gäller fastighetsverksamhet ökade omsättningen under november-januari med 7,0 procent från året innan.

Arbetsdagskorrigerad årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna, tremånaders medeltal och årsförändring för december, % (TOL 2008)


Tremånaders årsförändringar% * Månadens årsförändring
2-4/2008 5-7/2008 8-10/2008 11/2008-1/2009 1/2009
Servicenäringarna totalt (exkl. handel) 9,4 8,0 7,6 1,6 -3,2
- Transport och magasinering 9,5 9,1 7,8 -3,4 -8,5
- Hotell- och restaurangverksamhet 6,3 5,9 5,3 2,3 0,2
- Informations- och kommunikationsverksamhet 4,5 4,7 4,9 3,9 0,9
- Fastighetsverksamhet 8,6 8,6 7,9 7,0 9,1
- Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 10,8 8,7 9,0 2,8 -1,3
- Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 16,4 13,2 11,5 3,7 1,8
- Kultur, nöje och fritid 9,0 7,9 6,9 8,9 7,6
- Annan serviceverksamhet 8,1 7,4 8,0 3,9 -0,3
*) I tremånaders årsförändringen jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande månader föregående år.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 och basåret 2005=100 infördes i denna statistik fr.o.m. de uppgifter som publiceras nu. På ingångssidan till statistiken finns nyheter om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008.

Källa: Omsättning inom servicenäringarna 2009, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö (09) 1734 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.4.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. januari 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2009/01/plv_2009_01_2009-04-15_tie_001_sv.html