Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, augusti

Publicerad: 14.11.2011

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 7,3 procent under juni-august

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 7,3 procent under juni-august jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen inom servicenäringarna med 7,4 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Ökningen av omsättningen inom servicenäringarna var snabbast inom företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster. Dessa företags omsättning ökade med 11 procent från föregående år. Omsättningen inom verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik visade också en ökning på över nio procent. Långsammast var ökningen inom annan serviceverksamhet och inom kultur, nöje och fritid.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen (09) 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (232,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. augusti 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2011/08/plv_2011_08_2011-11-14_tie_001_sv.html