Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, september

Publicerad: 15.3.2012

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 6,3 procent under oktober–december

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 6,3 procent under oktober–december jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen inom servicenäringarna med 8,5 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Ökningen av omsättningen inom servicenäringarna var snabbast i företag inom juridik, ekonomi, ve-tenskap och teknik samt inom verksamhet inom kultur, nöje och fritid. Omsättningen i företag inom dessa båda näringsgrenar ökade med över 8 procent från året innan. Långsammast var ökningen inom informations- och kommunikationsverksamhet samt inom annan serviceverksamhet.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. december 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2011/12/plv_2011_12_2012-03-15_tie_001_sv.html