Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, januari

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
10-12/2012 01-03/2013 04-06/2013 07-09/2013 01-09/2013 09/2013
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2,6 0,2 1,7 1,3 1,1 1,9
H Transport och magasinering 2,7 -1,1 -0,6 -0,9 -0,8 -0,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 2,8 -0,5 1,5 0,9 0,7 0,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet 1,1 1,4 2,6 2,6 2,2 0,3
L=68 Fastighetsverksamhet 6,8 4,5 5,6 3,5 4,5 3,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2,9 -2,0 3,0 4,4 1,8 6,0
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 3,2 -0,7 -0,6 0,1 -0,4 1,9
R Kultur, nöje och fritid -1,4 4,2 6,5 0,2 3,6 6,6
S Annan serviceverksamhet 1,3 0,4 1,1 2,8 1,4 4,1

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. september 2013, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2013/09/plv_2013_09_2013-12-13_tau_001_sv.html