Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juli

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Den senaste månadens årsförändring, %
02-04/2013 05-07/2013 08-10/2013 11/13-01/14 01/2014
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 0,4 0,7 0,1 1,3 3,0
H Transport och magasinering -1,3 -1,6 -1,9 -1,4 -1,0
I Hotell- och restaurangverksamhet -0,3 1,4 0,2 1,8 2,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 0,8 2,3 1,5 3,5 5,7
L=68 Fastighetsverksamhet 5,1 4,5 1,1 1,7 9,6
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1,0 1,5 0,6 2,9 5,0
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster -1,4 -1,8 1,0 -1,0 1,1
R Kultur, nöje och fritid 4,4 2,9 0,3 6,4 1,5
S Annan serviceverksamhet 0,0 0,8 2,2 1,2 3,0

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, Aki Niskanen 09 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. januari 2014, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2014/01/plv_2014_01_2014-04-15_tau_001_sv.html