Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, april

Omsättning inom servicebranschen 2014, maj

2014
maj
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik