Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, april

Omsättning inom servicebranschen 2015, januari

2015
januari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik