Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
05-07/2014 08-10/2014 11/14-01/15 02-04/2015 01-04/2015 04/2015
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2,5 4,0 2,9 4,8 3,9 3,7
H Transport och magasinering -1,2 0,2 -1,5 0,1 -0,9 -1,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 0,2 1,6 0,0 2,1 1,8 1,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet 7,9 13,0 9,5 13,4 12,2 10,4
L=68 Fastighetsverksamhet 5,2 3,8 6,2 3,5 2,6 4,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2,2 2,8 2,2 6,5 4,9 6,5
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2,3 2,3 1,0 2,7 1,9 3,0
R Kultur, nöje och fritid 4,6 4,5 4,3 3,8 5,4 1,3
S Annan serviceverksamhet 0,6 0,8 -0,1 -0,6 -0,8 -0,9

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3326, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.7.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. april 2015, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2015/04/plv_2015_04_2015-07-14_tau_001_sv.html