Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, augusti

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
09-11/2015 12/2015-02/2016 03-05/2016 06-08/2016 01-08/2016 08/2016
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 1,7 3,8 3,5 3,4 3,2 5,1
H Transport och magasinering -1,5 0,0 0,1 -0,8 -0,1 2,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 3,7 6,0 5,7 4,6 5,0 2,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 0,3 0,2 0,9 0,2 -0,1 0,9
L=68 Fastighetsverksamhet 1,6 8,4 4,0 4,0 3,7 6,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 4,9 7,4 8,1 8,6 8,5 13,0
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 4,8 7,7 9,2 9,0 8,8 12,5
R Kultur, nöje och fritid 5,1 5,3 1,7 7,4 4,2 0,4
S Annan serviceverksamhet 2,3 3,3 4,4 5,0 4,0 9,0

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. augusti 2016, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2016/08/plv_2016_08_2016-11-14_tau_001_sv.html