Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, september

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Den senaste månadens årsförändring, %
03-05/2016 06-08/2016 09-11/2016 12/2016-02/2017 02/2017
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 3,6 3,0 4,4 6,0 3,9
H Transport och magasinering 0,1 -1,0 0,5 3,5 1,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 6,0 4,3 4,3 6,2 5,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 1,1 0,1 4,2 6,8 4,4
L=68 Fastighetsverksamhet 3,8 3,9 3,0 3,7 6,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 7,9 6,9 8,8 7,4 4,4
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 9,3 8,3 8,6 9,5 6,3
R Kultur, nöje och fritid 2,4 7,3 6,3 8,0 1,6
S Annan serviceverksamhet 4,7 4,8 1,0 2,1 0,9

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.05.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. februari 2017, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2017/02/plv_2017_02_2017-05-15_tau_001_sv.html