Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, augusti

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
06-08/2016 09-11/2016 12/2016-02/2017 03-05/2017 01-05/2017 05/2017
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2,9 4,4 5,5 6,6 6,4 8,9
H Transport och magasinering -1,2 0,4 3,6 6,2 5,4 9,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 4,3 4,4 6,0 6,2 6,3 6,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 0,2 4,2 6,6 6,9 6,7 7,9
L=68 Fastighetsverksamhet 3,8 3,1 2,9 3,9 5,2 5,8
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 6,7 9,1 6,9 9,0 8,7 13,4
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 8,2 8,6 8,8 7,1 7,5 9,1
R Kultur, nöje och fritid 7,4 6,1 4,9 5,9 4,9 8,4
S Annan serviceverksamhet 4,8 0,9 1,3 1,9 2,1 5,8

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 15.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. maj 2017, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2017/05/plv_2017_05_2017-08-15_tau_001_sv.html